[VAVČERJI] Z nepovratnimi sredstvi do nove spletne strani ali spletne trgovine

[VAVČERJI] Z nepovratnimi sredstvi do nove spletne strani ali spletne trgovine

Po nekaj mesecih sta ponovno na voljo vavčerja za digitalni marketing in pripravo digitalne strategije. Sofinanciranje je 60 %. Prijavijo se lahko mala in srednje velika podjetja iz Vzhodne kohezijske regije, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe ali samostojni podjetniki posamezniki. Zaposlena mora biti najmanj 1 oseba. Zadnji rok za oddajo vlog je 31.3.2023.

VAVČER ZA DIGITALNI MARKETING - do 8.500 eur

Kot podjetje, ki je vpisano v katalog DIH Slovenija, vam lahko pomagamo pri:

Upravičeni stroški: 

  • Stroški izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za spletno stran (vključno z mobilno prilagoditvijo) in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.500,00 EUR.
  • Stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine. Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne spletne trgovine je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.
  • Stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za mobilno aplikacijo in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.000,00 EUR.
  • Stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme. Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne rezervacijske platforme je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.

Podjetju se lahko po tem javnem pozivu izplača v celotnem obdobju (do leta 2023), največ do 8.500,00 EUR, pri čemer lahko prijavitelj dobi sofinancirane stroške za posamezno zgoraj navedeno aktivnost samo enkrat v celotnem obdobju (do leta 2023).

Katalog strokovnjakov, med katerimi najdete tudi naše podjetje, vodi Digitalno inovacijsko stičišče Slovenije (v nadaljevanju DIH Slovenija) in je objavljen na spletni strani DIH Slovenija http://dihslovenia.si/katalogi/. Preberite več o spletnih rešitvah Skupine stroka.si.

VAVČER ZA DIGITALNO STRATEGIJO – do 9.999 eur

Kot podjetje, ki je vpisano v katalog DIH Slovenija, vam lahko pomagamo pri pripravi:

  • ocene stanja na področju digitalizacije,
  • načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in
  • strategije podjetja za digitalno transformacijo.

Upravičeni stroški

Stroški priprave digitalne strategije (stroški zunanjega izvajalca), pri čemer mora ta zajemati oceno stanja na področju digitalizacije, pripravo načrta razvoja digitalnih zmožnosti podjetja in pripravo strategije podjetja za digitalno transformacijo (z vsemi ključnimi področji). Stroški priprave digitalne strategije so upravičeni, v kolikor upravičenec pridobi pozitivno mnenje DIH Slovenija, s čimer le-ta potrjuje, da je digitalna strategija pripravljena skladno z zahtevami tega javnega poziva in pozivne dokumentacije. Pozitivno mnenje DIH Slovenija je obvezna priloga k zahtevku za sofinanciranje (Obrazec št. 4 – Mnenje DIH Slovenija k pripravljeni digitalni strategiji).

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2019 - 2023 znaša 2.000.000,00 EUR oz. skladno s proračunskimi zmožnostmi. Minimalna višina subvencije je 1.000,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 EUR. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen strošek.

Ne spreglejte tudi 

Kako se lotiti izdelave spletne strani in kako smo se projekta lotili tudi sami, smo zapisali v blogu "Mi smo šli na novo. Kaj pa ti?" in v zapisu, v katerem smo govori o rezultatih po prenovi

Spletne trgovine gradimo na globalni platformi NopCommerce, katera nam omogoča gradnjo tudi najzahtevnejših projektov. Nekajo o platformi v blogu Spletna prodaja, najučinkovitejše cepivo proti krizi in študiji primera spletna trgovina www.evitas.si.

Prosim za več informacij o možnostih pridobitve nepovratnih sredstev »

Tukaj smo za vas

Zaupajte nam svoj e-mail naslov in z veseljem vas bomo obveščali o trendih in novostih s področjih sodobnih informacijskih tehnologij.