Donacija Osnovni šoli Radlje - podariMalico

Sporočilo za javnost

Skupina stroka.si, podjetje Stroka produkt d.o.o. se je v okviru 20. obletnice ustanovitve podjetja Stroka produkt d.o.o. odločilo, da sredstva namenjana obeležju v celoti nameni otrokom iz socialno šibkejših družin. David Miško, predstavnik Skupine stroka.si je odločitev pokomentiral z besedami: »Razlog za donacijo so narekovale trenutne ekonomske razmere v državi. Žalostno je, da se v 21. stoletju srečujemo z vprašanjem zagotavljanja obrokov in to pri najbolj ranljivem delu naše družbe, torej pri otrocih«.
 
SKupina stroka.si je v okviru projetka 'podariMalico' donirala sredstva OŠ Radlje ob DraviSkupina stroka.si se je povezala z Ustanovo Danu filantropija in projektom »podariMalico« in s prejemnikom sredstev, Osnovno šolo Radlje ob Dravi. Sredstva za brezplačen topel obrok je podjetje namenilo 10 osnovnošolcem in sicer v  obdobju od začetka marca 2014 do zaključka šolskega leta. »Za Osnovno šolo Radlje ob Dravi predstavlja to eno izmed večjih donacij« je ob predaji povedal ravnatelj Osnovne šole, mag. Damjan Osrajnik. »Moram reči, da sem izredno vesel, da imamo v našem okolju podjetje, ki je uspešno in prenekateremu mlademu predstavlja vzor in tudi možnost zaposlitve« je povzel.
 
Poleg donacije se je Skupina stroka.si odločila tudi finančno podpreti projekt in ob tej priliki je koordinator projekta Matavž Gantar pojasnil: »S to podporo nam je Skupina stroka.si omogočila, da bomo v prihodnje projekt še bolj razvili, zbrali še več donacij in pomagali še več otrokom v stiski. Želimo si, da bi se še več podjetij zavedalo pomembnosti vračanja in podpori lokalnemu okolju« je povzet Gantar.
 
Skupina stroka.si se ves čas delovanja zaveda pomembnosti družbene in socialne odgovornosti, v ta namen donira in sponzorira številne lokalne subjekte, društva in posameznike. S to gesto želi vzpodbuditi tudi ostale gospodarske subjekte in jih ozavestiti o pomenu družbene lokalne odgovornosti, katere sta Koroška in Dravska dolina še kako potrebni.
 
 
7. april 2014
Delite na: