Vlaganje v mlade

Na Koroškem je prava redkost zaposlovanja mladih, še posebej svežih diplomantov. V Skupini stroka.si se zavedamo pomembnosti zagona, energije in motiviranosti mladih, zato na različne načine vlagamo v mlade. Kot eni redkih zaposlujemo mlade strokovnjake, kar dokazuje tudi dejstvo, da je v poslovni enoti v Radljah večina zaposlenih starih med 25 in 30 let. Poleg tega smo pričeli s posebno strategijo vlaganja v mlade, imenovano stroka.siPLUS.

 
»Vlaganje v mlad kader je za nas izrednega pomena, saj se zavedamo pomena energije mladih za naše podjetje,« je povedal Marcel Škerjanc, direktor Skupine stroka.si. »Čeprav gre v večini primerov za mlade, ki pripadajo tako imenovani generaciji Y, s tem nimamo nobenih težav, kvečjemu same prednosti. Motivacija in produktivnost sta na višku, mladi bi naredili vse, da bi spisali zgodbo o skupnem poslovnem uspehu. Tudi pojem »team work« pri njih pride bolj do izraza kot pri »starejših« generacijah« je še dodal. 
 
Poleg zaposlovanja mladih pa v Skupini stroka.si veliko vlagamo tudi v razvoj kompetenc mladih, ki so še v fazi šolanja. Zavedamo se, da klasični šolski sistem mladostniku ne da dovolj znanja za suveren nastop v prvi službi, zato konstantno vlagamo v organizacije, ki se aktivno ukvarjajo z razvojem mladih. V preteklih letih smo veliko sodelovali s ŠKTM Radlje, Malčkovim športom in Koroških pokalom, v mesecu septembru pa smo tudi podprli ustanovitev taborniške organizacije v Radljah ob Dravi. Ravno v zadnjem vidimo velik potencial, saj otroke in mladino vzgajajo v avtonomne, angažirane, odgovorne in solidarne posameznike, ki se bodo zaradi odličnih izkušenj vsekakor dobro znašli v svojem prvem delovnem okolju.
14. oktober 2013
Delite na: