e-Skladiščnik

e-Skladiščnik

Sodobna rešitev za organizacijo dela v skladiščnih enotah

Enostavna, a učinkovita rešitev za upravljanje skladišč oz. skladiščnih sredstev v proizvodnih podjetjih.

Upravljanje skladišča in skladiščnih materialov številnim podjetjem predstavlja velik izziv, tako logistični kot tudi organizacijski. Da bi se izognili podvajanju dela ter izboljšali pregled nad stanjem in organizacijo sredstev in materialov v skladiščnih, smo v Skupini stroka.si razvili enostavno a učinkovito informacijsko rešitev, ki digitalizira in tako izboljšuje poslovanje skladiščnih enot v proizvodnih podjetjih oz. organizacijah.

 

Z rešitvijo e-Skladiščnih bo delo v skladiščnih enotah potekalo še bolj učinkovito in še bolj organizirano; e-Skladiščnik namreč informatizira ustaljen delovnih proces. Vpeljava rešitve je za podjejte povsem neboleča ter stroškovno izredno učinkovita.

Ključne prednosti rešitev e-Skladiščnik

 • Digitalizacija delovnega procesa.
 • Optimizacija ter dvig kvalitete dela. 
 • Enostavna vpeljava informacijskega pripomočka z minimalnim uvajalnim časom ter nizkimi zagonskimi stroški.
 • Bolj pregledno in enostavno poslovanje. 
 • Posredno zmanjšanje napak v delovnem procesu. 
 • Možnost prilagoditev specifičnim delovnim procesom

Ključne lastnosti rešitve e-Skladiščnik

 • Preprost, intuitiven uporabniški vmesnik.
 • Celovit pregled nad skladiščnim asortimentom sredstev in materiala. 
 • Učinkovit nadzor nad izdanimi materialom (sredstvi) ter stanjem zalog. 
 • Natančna evidenca in zgodovina transakcij (izdaj, prevzemov, odpisov,...).
 • Pregledna ureditev sredstev (naziv, klasifikacija, enota mere, aktivnost, inventurna številka, dovoljene transakcije,…). 
 • Učinkovit nadzor nad izdanim materialom in sredstvi. 
 • Pred pripravljeni izpisi (izdajnica, prevzemnica, nalog za odpis,...).
 • Možnost izvoza podatkov za nadaljnjo obdelavo
 • ….

Aplikacija e-Skladiščnik sestoji iz naslednji sklopov oz. modulov:

Izdajo skladiščnih sredstev

Modul je namenjen izdaji skladiščnega materiala z možnostjo izpisa interne izdajnice. Pri tem se na podlagi šifranta izbere material, količina ter prevzemna oseba.

Prejem skladiščnih sredstev

Modul »prejem« služi za evidentiranje vrnjenega skladiščnega materiala, pri čemer se tvori tudi seznam porabe le-tega. Ob prejemu je možno izpisati tudi t.i. »prejemnico«.

Transakcije

V modulu »Transakcije« so evidentirani vsi dogodki (izdajnice, prejemnice, popravilo, odpis,..), ki jih je možno na različne načine razvrščati oz. filtrirati (datum prevzema, izdaje, prevzemna / izdajna oseba,..). Seznam transakcij je možno tudi izpisati ali izvoziti v Excel.

Management skladiščnih sredstev (materialov)

Urejanje vseh skladiščnih sredstev se ureja v modulu »Management sredstev«. Omogočena je klasifikacija sredstev (materialov), vodenjen inventurnih številk, nastavitev možnih transakcij ter ostalih atributov vezanih na material. Omogočen je tudi izpis vseh šifrantov.

Kontaktirajte nas na 02 88 79 780
Delite na:

Podpora poslovanju

Reference

 • Microsoft Slovenija
 • PORSCHE SLOVENIJA d.o.o.
 • ADAX INTERNATIONAL d.o.o.
 • AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE
 • BD GROUP D.O.O.
 • ČZP VEČER d.d.
 • D.B.T., DRUŽBA ZA TRGOVINO IN STORITVE d.o.o.
 • FRACTAL d.o.o.
 • FRIDRO TRGOVINA, STORITVE IN PROIZVODNJA d.o.o.
 • HOTEL PLANINKA d.o.o.
 • JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RADLJE OB DRAVI d.o.o.
 • KOGRAD IGEM d.o.o.
 • MASTERLINE d.o.o.
 • OBČINA RADLJE OB DRAVI
 • POSTIM d.o.o.
 • PROST PROSTOR, PROIZVODNJA, STORITVE, MARKETING d.o.o.
 • RIHTER d.o.o.
 • SL CONSULT d.o.o.
 • TRM FILTER d.o.o.
 • TRO d.o.o.
 • TURNA d.o.o.
 • USPEH d.o.o.
 • VALJI GROUP d.o.o.
 • AGROCENTER d.o.o.
 • AKOS AGENCIJA ZA KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN STORITVE RS
 • CHEMCOLOR SEVNICA D.O.O.
 • ELEKTRO TURNŠEK d.o.o.
 • ELTERM, BLED d.o.o.
 • FEROLIN - ŠTEFAN LINDENBAUM s.p.
 • FOTO BESENIČAR d.o.o.
 • GEP ŠTALEKAR, GRAFIČNO EMBALAŽNO PODJETJE d.o.o.
 • GUMARSTVO ŠRAJNER d.o.o.
 • HARTMAN d.o.o.
 • HERMINE WECH-KOROŠKA PERUTNINA d.o.o.
 • HEWLETT-PACKARD d.o.o.
 • IMPEDANCA d.o.o.
 • ISOMAT d.o.o.
 • JUCCA NAUTIKA d.o.o.
 • KOMPAS XNET d.o.o.
 • LOHNKO - INŽENIRING d.o.o.