Business Productivity Specialist (BPS) storitev

Business Productivity Specialist storitev (BPS)

Učinkovita raba informacijske tehnologije lahko bistveno poveča učinkovitost vašega podjetja - pa veste kako?

Zadnje raziskave poslovanja slovenskih podjetij so pokazale, da posamezniki na svojem delovnem mestu porabijo kar tri dni od petih za iskanje informacij, usklajevanje, dogovarjanje ter samo dva dni za naloge svojega delovnega mesta? Zastrašujoča statistika, ki pa jo lahko s pomočjo ustrezne informacijske tehnologije bistveno spremenimo - pa veste kako?

Storitev Business Productivity Specialist (BPS) organizacijam pomaga do učinkovitejše izrabe Microsoftove informacijske tehnologije. S tem podjetjem in zaposlenim omogoča večjo storilnost ter s tem večjo učinkovitost in poslovanje podjetja.

Komu je storitev namenjena?

 • Podjetjem, ki želijo povečati produktivnost svojih zaposlenih in s tem izboljšati poslovanje,
 • Podjetjem, ki želijo maksimalno izkoristiti tehnološki napredek informacijskih orodij in s tem skrajšati čas poslovnih procesov,
 • Podjetjem, ki želijo zmanjšati tveganje pred izgubo podatkov,
 • Podjetjem, ki želijo izboljšati zavzetost in pripadnost svojih zaposlenih,
 • Podjetjem, ki želijo prihranjeni čas investirati v pomembne aktivnosti.

Kaj prinaša storitev BPS

 • Povečuje učinkovitost zaposlenih v podjetju, da v krajšem času lahko naredijo več in bolje.
 • Zmanjšuje možnost procesnih napak in izgube podatkov.
 • Izboljšuje komunikacijo in sodelovanje med zaposlenimi znotraj podjetja.
 • Povečuje zavzetost zaposlenih, kar je posledica investicije v njihovo znanje.
 • Povečuje veljavo IT-ja v očeh poslovnih uporabnikov.
 • Odličen, dokazan ROI izvedene storitve.

Na kakšen način dosežemo boljše rezultate?

 • s skupinskimi delavnicami za zaposlene
 • z izobraževanji posameznikov,
 • z izobraževanjem vodstva,
 • s preobrazbo IT podpore.

Storitev BPS izvaja s strani Microsofta certificiran strokovnjak Rok Sobiech, ki je eden prvih v Sloveniji z omenjenim nazivom.

Povezane vsebine

Kontaktirajte nas na 02 88 79 780
Delite na: