Power BI CashFlow Planner

Power BI CashFlow Planner

Finančna slika vašega podjetja kot na dlani

Učinkovito orodje za vodje finančnih služb, ki omogoča lažje spremljanje in upravljanje z denarnim tokom podjetja in s tem v realnem času nudi takojšen pregled nad finančno sliko podjetja.

Power BI CashFlow Planner je centralno analitično orodje za učinkovito spremljanje in nadzor nad denarnim tokom organizacije. Omogoča napreden in vizualno več nivojski pregled nad finančnimi podatki, ki vodjem finančnih služb nudi takojšen pregled nad finančno sliko podjetja, torej nad prejemki, izdatki, stanjem terjatev in končnim saldom. Omogočeno je vnaprejšnje predvidevanje o pričakovanih prilivih podjetja glede na dinamiko in zgodovino plačevanja s strani izbranega kupca. Velikokrat podjetja žal svojih obveznosti ne poravnajo v dogovorjenih plačilnih rokih, ampak po svoji praksi plačevanja. Na podlagi jasnega pregleda je s CashFlow Planner-jem omogočeno lažje in enostavneje načrtovanje bodočih investicij, odločanje o potrebnem kreditu ter nenazadnje lažje dogovarjanje s strankami o posebnih plačilnih pogojih.

Analitično orodje CashFlow Planner vam poleg popolne povezave z obstoječim poslovnim informacijskim sistemom omogoča obdelavo ter prikaz informacij iz različnih informacijskih sistemov, ki jih kot podjetje uporabljate.

Ključne prednosti

 • Pregledna nadzorna plošča denarnega toka podjetja.
 • Analitičen in grafičen prikaz posameznih stanj zapadlih in odprtih terjatev.
 • Vnaprejšnje predvidevanje o pričakovanih prilivih.
 • Lažje in enostavnejše planiranje investicij.
 • Simulacija investicij in posledično denarnega toka.
 • Nadzor nad izrednimi odlivi in prilivi podjetja.
 • Nastavitev pregleda glede na potrebe in želje podjetja

Ključne lastnosti

 • Hitra in učinkovita vpeljava v prav vsako organizacijo.
 • Povezava z ERP sistemi in odlično sodelovanje z Excelom.
 • Hipno pripravljena poročila, ki so na voljo takoj..
 • Dostopnost do želenih informacij kjer koli in kadar koli ter na kateri koli napravi.
 • Profesionalna in najustreznejša zaščita podatkov in skladnost s predpisi.
 • Najučinkovitejše orodje za napredno poslovno obveščanje – neskončne zmožnosti grajenja dodatnih BI kazalnikov na enem mestu
Kontaktirajte nas na 02 88 79 780
Delite na:

Solutions 365