SharePoint Vstopna točka - Solutions 365

SharePoint Vstopna točka - Solutions 365

SharePoint osrednje mesto vaše organizacije.

Vstopna točka organizacije predstavlja vaši ekipi osrednje spletno mesto in osnovni vir informacij, ki jih potrebujejo za hitro in učinkovito opravljanje svojega vsakodnevnega dela.

Vsak zaposleni za učinkovito delo potrebuje hiter dostop do ključnih informacij. Nemalokrat se dogodi, da za pridobitev želenih informacij porabimo preveč časa, ali moramo pri tem vključevati preveliko število ljudi. V Skupini stroka.si smo z namenom izboljšanja dostopa do želenih informacij razvili t.i. vstopno točko organizacije (intranet portal), kjer lahko vsak, seveda upoštevaje avtorizacijo uporabnikov, dostopa do skupne dokumentacije podjetja (ponudbe, predloge dokumentov, katalogi, itd), skupnih koledarjev ter do osnovnega orodja za dodeljevanje in nadzor nad aktivnostmi.

Skupni koledarji odsotnosti

zaposlenim omogočajo vnos želene odsotnosti zaradi dopusta ali bolniškega staleža. Po vnosu želene odsotnosti, sistem nadrejeni osebi oz. pristojni službi posreduje obvestilo o čakajočem predlogu za odsotnosti, ki ga lahko odobri ali zavrne. V primeru odobritve se odsotnost zaposlenega prikaže na skupnem koledarju – s tem je ta informacija na voljo tudi ostalim zaposlenim, ki na tak način imajo vpogled v prisotnost svojih sodelavcev.

Skupni koledarji rezervacij zaposlenim omogočajo, da rezervirajo želeno službeno opremo (avtomobil, računalnik, sejno sobo, itd.) v izbranem terminu. Na tak način se tvori skupna evidenca in statistika uporabe opreme, ki je prav tako na voljo vsem v podjetju, ob upoštevanju različnih stopenj avtorizacije uporabnikov.

Orodje za upravljanje internih aktivnosti zaposlenim omogoča, da sodelavcem odprejo želeno aktivnost, določijo termin ter dodajo dodatne informacije. Sodelavec prejme obvestilo o aktivnosti v svoj poštni nabiralnik, avtor aktivnosti pa ima možnost spremljanja statusa dodeljene aktivnosti.

Ključne prednosti Vstopne točke organizacije: 

 • Vstopna točka organizacije in osnovni vir informacij. 
 • Zbrana dokumentacija na enem mestu. 
 • Skupni koledarji odsotnosti. 
 • Rezervacija skupne opreme (koledar). 
 • Orodje za upravljanje internih aktivnosti. 
 • Urejanje pravic uporabnikov za dostop. 
 • Osnovna vizualna prilagoditev portala z umestitvijo logotipa organizacije.

Ključne lastnosti Vstopne točke organizacije: 

 • Vse pomembne informacije na enem mestu. 
 • Hiter dostop do želenih informacij. 
 • Dostopnost iz najrazličnejših naprav (računalnik, tablica, telefon,). 
 • Preprosta uporaba ter hitra uvedba. 
 • Učinkovito orodje iz zbirke Solutions 365 – enostavno povezovanje z ostalimi rešitvami iz zbirke.
Kontaktirajte nas na 02 88 79 780
Delite na:
 

Solutions 365