FinCheck Power BI nadzorna plošča. Analitični temelj pravih odločitev!

FinCheck Power BI nadzorna plošča. Analitični temelj pravih odločitev!

V Skupini stroka.si smo na podlagi dolgoletnih izkušenj zasnovali FinCheck - Power BI nadzorno ploščo finančnih kazalnikov za spremljanje in analiziranje poslovanja v skladu z najsodobnejšimi trendi. Povsem novo orodje, s katerim bodo tudi vodstva majhnih in srednjih podjetij napravila velik korak v okolje, ki so ga doslej poznali le veliki, namreč tisti z etiketo enterprise. Za menedžerja je malo dejavnikov pomembnejših od možnosti, da lahko vsak trenutek v nekaj korakih pride do podatkov, ki bodo podlaga za kakovostne odločitve. Kakšna je likvidnost in dobičkonosnost podjetja? Koliko denarnega toka dosega? Kako hitro pretvarja terjatve v denarna sredstva? In še marsikaj. Za nameček so poročila v FinChecku opremljena z vsebinskimi komentarji, grafičnimi prikazi in analizami. 

 

Kaj vse omogoča orodje Power BI? »

 

FinCheck Power BI nadzorna plošča: za lažji pregled nad financami

Z leti smo spoznali, da preveč informacij predstavlja približno enako situacijo, kot če informacij nimamo ali pa imamo napačne. Da ponazorimo: vsak menedžer lahko vsak trenutek iz poslovno-informacijskega sistema v podjetju prikliče katerikoli podatek, vezan na poslovanje. Kar je dobro, a po drugi strani ne preveč praktično. Vsekakor pa nič drugače, kot če se z vrha najvišjega nebotičnika ozremo na mesto pod sabo. Res je, s pogledom smo zajeli vse, hkrati pa nam ostajajo skriti posamezni detajli in povezave med njimi. Skriti dragulji, ki nam sicer v poslu pomagajo prepoznati pravo priložnost.

Finančni kazalniki po meri uporabnika

Nadzorne plošče FinChecka so razdeljene na tri nivoje in ti prikazujejo samo podatke po meri uporabnika.

Na prvem nivoju tako najdemo šest finančnih kazalnikov, ki so obenem najpomembnejši semaforji poslovanja: gospodarnost, plačilna sposobnost, financiranje, denarni tok, aktivnost in naložbe. Podatki so opremljeni s komentarji in eno od treh barv, ki nazorno kaže, v kakšni meri dosegamo zastavljene cilje ali pa se morda bližamo kritičnim mejam posameznega parametra.

Drugi nivo sestavljajo nadzorne plošče finančnih kazalnikov, povezanih v skupine. V zgornjem delu je izpostavljenih pet zlatih kazalnikov, prikazani so skupaj s trendi zadnjih let. Uporabniški vmesnik omogoča spreminjanje opazovanih obdobij, lahko pa tudi preklaplja med pogledom za bilanco stanja in tistim za izkaz poslovnega izida. Končno lahko zahtevnega menedžerja zanimajo tudi posamezne vrednosti, ki vplivajo na izračune.

FinCheck nam pregled nad vsem tem omogoča z izbiro posameznega finančnega kazalnika. Trend gibanja je prikazan za obdobje zadnjih štirih let, ob tem pa tudi kazalnikova ciljna in kritična vrednost. Hkrati, če želimo nekoliko zdravega tekmovanja in za svoje podjetje najti oprijemljivo primerjavo, lahko prek SKD (Standardne klasifikacije dejavnosti) primerjamo vrednosti kazalnikov podjetja s povprečjem izbrane dejavnosti v Sloveniji po podatkih Banke Slovenije.

Še več koristnih informacij o aplikaciji Fincheck boste izvedeli ob ogledu webinarja, ki je 18. februarja 2021 potekal v soorganizaciji našega podjetja in Kluba slovenskih podjetnikov (SBC).

 

 

Potrebujete še kaj več?

Če ste malo ali srednje podjetje, najverjetneje ne. Nenazadnje, FinCheck je z grafičnim načinom prikazovanja rezultatov in njihovo razlago uporaben tudi pri izobraževanju in celi vrsti povsem življenjskih situacij. Najemate posojilo in potrebujete hiter prikaz najpomembnejših kazalnikov za bančnega uslužbenca? Potrebna je samo mobilna naprava, nekaj preprostih klikov in že lahko v pogajanjih nastopate s popolnim finančnim poročilom.

 

Zaupajte nam svoj izziv »

 

Tukaj smo za vas

Zaupajte nam svoj e-mail naslov in z veseljem vas bomo obveščali o trendih in novostih s področjih sodobnih informacijskih tehnologij.


Skupini stroka.si, podjetju Stroka produkt d.o.o., izrecno dovoljujem obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za obveščanje o novicah, povezanih z aktualnim dogajanjem, dogodkih in ostalih pomembnih dosežkih Skupine stroka.si. Prav tako se strinjam s politiko varstva osebnih podatkov.