Industrija 4.0 - priložnost za rast in trajnostna konkurenčna prednost

Industrija 4.0 - priložnost za rast in trajnostna konkurenčna prednost

Do leta 2025 bo 50 % industrijskih podjetij v želji po optimizaciji proizvodnje uporabljalo tehnologije industrijskega IoT-ja. V letu 2020 je bilo takšnih le 10 % (vir: Gartner). Zakaj se vse več podjetij odloča za takšno pot in kako jim lahko tehnologija olajša premagovanje izzivov?

Industrija 4.0 ponuja priložnost za rast

Mnoga podjetja se na spreminjajoče potrebe trga in načine dela že prilagajajo z inovativnimi pristopi, ki jim pomagajo sprejemati pomembne odločitve in posledično izboljšati učinkovitost ter stabilnost. Pri soočanju z izzivi jih vse več prehaja v naslednjo generacijo industrije (industrija 4.0), ki obljublja večjo fleksibilnost proizvodnje z množičnim prilagajanjem, višjo kakovostjo in izboljšano produktivnostjo. Na ta način jim uspeva zadovoljevati pričakovanja kupcev, partnerjev in zaposlenih.

Do izraza vse bolj prihajajo agilna podjetja, ki so se sposobna hitro in primerno odzvati na vladajoče razmere. Takšna usmerjenost zahteva predanost celotne organizacije - ljudi, procesov, produktov in delovnih sredstev.

Čeprav se je še do nedavnega zdelo, da bo digitalizacija v industrijo vstopala postopoma, pa je pandemija njen razvoj precej pospešila. Mnogi strokovnjaki ocenjujejo, da se bodo v luči teh sprememb na industrijskih trgih močno premešale karte. Nekatera večja izdelčno-proizvodno usmerjena podjetja bodo začela ogrožati manjša inovativna podjetja s talentirano, visoko kvalificirano in prilagodljivo delovno silo.

Izzivi na začetku poti digitalne transformacije

S pojmi, kot so industrija 4.0, digitalna transformacija in pametna proizvodnja, se dnevno srečujejo prav vsi odločevalci v proizvodnih podjetjih. Kljub temu, da napredna tehnologija mnoge od njih navdušuje, pa se že med razmislekom o tem, kako jo pripeljati v podjetje, hitro pojavijo izzivi. Pomembno prepreko pred začetkom projekta digitalne transformacije pogosto predstavljata pomanjkanje digitalne kulture v podjetju in seveda stroški. Ker industrijski IoT še ni na točki, ko bi ga lahko označili za stalnico v proizvodnih podjetjih, se hkrati pojavlja nelagodje zaradi neznanega.

Podjetja, ki prej opisano stopnjo uspejo premagati, marsikdaj zastanejo ob prehodu iz pilotnega dela projekta do same implementacije rešitve. Delo se mora nadaljevati, saj ob ustavitvi projekta na tej točki ni doseženo veliko. Ko se podjetje odloči, da bo stopilo na pot digitalne transformacije, je zato izrednega pomena, da si zastavi dolgoročni načrt projekta in z dejavnostmi ne odlaša.

Učinki digitalizacije proizvodnje na kratki, srednji in dolgi rok

Digitalna transformacija proizvodnje v podjetju je dolgotrajen proces, ki rezultatov ne prinese čez noč. Kljub temu je pomembno, da spremljamo njene učinke v različnih časovnih obdobjih.

Že po kratkem času uporabe digitalizacije v proizvodnem podjetju opažamo, kako slednja rešuje izzive, povezane predvsem z delovno silo. Prav iz tega razloga je zelo pomembno, da se s projektom že pred njegovim začetkom seznani vse deležnike in vzbudi njihovo naklonjenost k spremembam. Zaposleni v tej fazi pridejo v stik s strokovnim znanjem in sčasoma osvojijo tehnologije, ki jim omogočajo sodelovanje med seboj in s strankami. Dobijo tudi vpogled v podatke, povezane z delovanjem proizvodnje, ki jim pomagajo pri sprejemanju odločitev. 

Po nekaj dodatno pretečenega časa je že mogoče pričakovati, da se bodo napori odrazili tudi v prihranku denarja. Z bolj učinkovitim delom se bodo namreč znižali stroški delovne sile in materiala ter režijski stroški. Prav tako bo viden prispevek upravljanja sredstev v realnem času, ki bo pomagalo pri ugotavljanju in odpravljanju vzrokov težav, kot so okvare strojev in ozkih grl v delovnih procesih.

Digitalna transformacija proizvodnje dolgoročno prinaša visoko raven operativne učinkovitosti in fleksibilnosti na nivoju podjetja, kar ji uspeva z optimizacijo kapacitet in opreme ter povečano produktivnostjo zaposlenih. Na njeni podlagi lahko podjetja zgradijo trajnostno konkurenčno prednost in tako maksimizirajo svoje prihodke.

Gartner: PTC je vodilni ponudnik industrijske tehnologije

V Skupini stroka.si se reševanja izzivov v proizvodnji lotevamo ob podpori našega partnerja, ameriškega velikana PTC. Poseben poudarek posvečamo industrijskemu internetu stvari (IIoT), ki omogoča povezovanje naprav, zaposlenih in procesov, ter obogateni resničnosti (AR), ki prispeva predvsem k izobraževanju delovne sile ob prehodu na nove tehnologije.

PTC ponuja profesionalno IIoT platformo ThingWorx, ki slovi po visoki kakovosti storitve ter sposobnosti prilagajanja različnim tipom uporabnikov. Njeno odličnost prepoznava tudi Gartner, priznana raziskovalna družba na področju informacijske tehnologije, ki je PTC v skupini ponudnikov platform za industrijski IoT v svojem magičnem kvadrantu postavila na vodilni položaj. Pri tem je upoštevala celo vrsto dejavnikov, ki jih je združila v spremenljivkah celovitost vizije in sposobnost izvedbe.

S platformo Thingworx se odlično dopolnjuje Vuforia, platforma za AR, ki jo je prav tako razvil PTC. Ta ponuja hitre, preproste in najnaprednejše rešitve za razvoj AR vsebin s podporo preverjenih pametnih očal, ki zaposlenim v industriji omogočajo, da se pri delu zanesejo na navodila po korakih v realnem času. Vuforia s svojim doprinosom pomembno prispeva k hitremu in preprostemu reševanju izzivov ter doseganju poslovnih ciljev. 

Velika prednost PTC-jevih platform leži v pridobljenih izkušnjah v številnih industrijskih panogah. V želji po digitalizaciji proizvodnje se jih je poslužila že cela vrsta svetovno znanih podjetij (npr. Mercedes-Benz, Škoda, Caterpillar, Carlsberg, Fujitsu in še mnogi drugi). Česki proizvajalec avtomobilov Škoda je tako denimo s pomočjo platform Thingworx in Vuforia pospešil proizvodnjo, izboljšal kakovost izdelkov in povečal produktivnost. Tehnologijo, ki jo je vključil v več proizvodnih enot, je uporabil za monitoring stanja v fazah proizvodnje, s pomočjo digitalnih dvojčkov in obogatene resničnosti pa je vzpostavil voden proces za preprečevanje in odpravljanje napak.

Zakaj in kdaj se odločiti za uporabo globalnih platform Thingworx in Vuforia?

Digitalne transformacije proizvodnje se je mogoče lotiti na 2 različna načina. Podjetja se lahko odločijo za uporabo preverjenih generičnih rešitev, kakršni sta PTC-jevi platformi Thingworx in Vuforia, ali pa za implementacijo popolnoma namenske rešitve, ki jo razvijejo sama ali s pomočjo zunanjih izvajalcev.  

Nakup že preverjene rešitve s široko možnostjo integracije z obstoječimi sistemi podjetjem dopušča, da se osredotočijo predvsem na prilagajanje funkcionalnosti aplikacije. Sodelovanje s ponudnikom, ki ima veliko strokovnega znanja, jim obenem pomaga pri izogibanju pastem in omogoča, da ob posodobitvah sistema izkoristijo najnovejše funkcije. Moč tega pristopa gre prav tako iskati v bistveno nižjih stroških, ki nastanejo med implementacijo in vzdrževanjem, ter višji ravni varnosti.

V Skupini stroka.si obenem omogočamo izdelavo rešitve na ključ s koriščenjem platforme Microsoft Azure, razvite po meri naročnika. Takšen pristop podjetjem omogoča, da se sistem do potankosti prilagodi njihovim potrebam in željam. Razvijanje lastne aplikacije za IoT zahteva ogromno časa in truda, a sta ta med drugim poplačana tudi z lastništvom izvorne kode.

Najnaprednejša tehnologija za naše stranke

Po zaslugi sklenjenega partnerstva s podjetjem PTC strankam v regiji omogočamo, da v svojo proizvodnjo vpeljejo najnaprednejšo svetovno tehnologijo, ki je bila še do pred kratkim dostopna le največjim. Na njeni osnovi vam bomo z veseljem pomagali oblikovati novo trajnostno konkurenčno prednost in postaviti trdne temelje za prihodnost. Za piko na i pa lahko ob naši podpori pričakujete še pomoč strokovnjakov, ki imajo s projekti digitalne transformacije izjemne izkušnje, ki so jih pridobili v sklopu digitalne preobrazbe globalnih podjetij v najrazličnejših industrijskih panogah.

To pa še ni vse. Strankam ponujamo tudi implementacijo inteligentnega sistema IQ TPM 4.0, ki smo ga v Skupini stroka.si razvili skupaj s podjetjem Marovt in je namenjen monitoringu proizvodnje ter izvedbi prediktivne analitike s pomočjo strojnega učenja. Rešitev omogoča elektronsko zbiranje podatkov iz starejših modelov strojev ter obdelavo podatkov lokalno v okviru podjetja ali v oblaku.

 

Zaupajte nam svoj izziv na področju digitalne transformacije »

 

Tukaj smo za vas

Zaupajte nam svoj e-mail naslov in z veseljem vas bomo obveščali o trendih in novostih s področjih sodobnih informacijskih tehnologij.


Skupini stroka.si, podjetju Stroka produkt d.o.o., izrecno dovoljujem obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za obveščanje o novicah, povezanih z aktualnim dogajanjem, dogodkih in ostalih pomembnih dosežkih Skupine stroka.si. Prav tako se strinjam s politiko varstva osebnih podatkov.