Certifikat bonitetne odličnosti AAA potrjuje, da smo zaupanja vredno podjetje

Certifikat bonitetne odličnosti AAA potrjuje, da smo zaupanja vredno podjetje

Družba Dun & Bradstreet, vodilni svetovni ponudnik poslovnih podatkov in analitike, je našemu podjetju Stroka produkt d.o.o. podelila najvišjo boniteto odličnosti AAA tudi za leto 2022. Takšnih podjetij, ki dosegajo nadpovprečno kakovost poslovanja, je v Sloveniji po najnovejši raziskavi manj kot 15 %. 

Na dogodku, ki je bil konec septembra 2022 na Brdu pri Kranju, je naš direktor in lastnik Sandi Markon s strani predstavnikov družbe Dun & Bradstreet prejel certifikat, ki potrjuje, da naše podjetje izpolnjuje kriterije bonitetne odličnosti za leto 2022. Na ta način dosega mednarodni standard bonitetne odličnosti in spada v najvišji razred bonitetne odličnosti v Sloveniji.

Nagrada, ki potrjuje našo odličnost

Naš direktor in lastnik Sandi Markon je ob prejemu pomembnega certifikata povedal: "Priznanje za bonitetno odličnost za nas pomeni pomembno zunanjo neodvisno potrditev, ki je še toliko bolj pomembna, saj prihaja s strani vodilnega svetovnega ponudnika poslovnih podatkov in analitike. Nam in našim deležnikom (od zaposlenih, kupcev do dobaviteljev) zagotavlja varnost poslovanja in je dokaz, da smo resen in suveren partner pri sklepanju poslov."

In ob tem še dodal: " Recepti za uspešno poslovanje se od podjetja do podjetja razlikujejo, a menim, da je temelj za dolgoročen obstoj na trgu predvsem kakovost produktov in storitev, ki jih ponujaš, in vzpostavljanje ter ohranjanje dobrih odnosov z vsemi deležniki. Izjemnega pomena je tudi redno spremljanje podatkov, ki predstavlja osnovo za sprejemanje pomembnih odločitev. V podjetju Stroka produkt smo razvili rešitev, ki podjetjem pomaga pri spremljanju in analiziranju poslovanja. Gre za Power BI nadzorno ploščo finančnih kazalnikov, rešitev FinCheck*."

Kaj predstavlja certifikat bonitetne odličnosti?

"V času vsesplošne ekonomske negotovosti, ko je prisoten strah pred prihajajočo recesijo, je v poslovnem okolju ponovno zaznati izrazito rast nezaupanja in zato je nujno, da zaupanje ne temelji le na besedah, temveč na podatkih.

Podjetja z bonitetno odličnostjo poslujejo izjemno in imajo zelo nizko verjetnost, da bodo v prihodnjih dvanajstih mesecih zabeležila katerega od naslednjih negativnih dogodkov:

  • stečaj, prisilno poravnavo ali likvidacijo (< 0,08% verjetnost),
  • izbris subjekta iz poslovnega registra (< 0,81% verjetnost),
  • blokado transakcijskih računov subjekta daljšo kot 90 dni in uvrstitev na seznam davčnih neplačnikov (< 0,41% verjetnost).

Gospodarski subjekti z boniteto odličnosti AAA imajo 98% verjetnost, da bonitetno odličnost ohranijo tudi v naslednjem letu." so zapisali v družbi Dun & Bradstreet.

 

*FinCheck – analiza računovodskih izkazov

FinCheck poleg analize računovodskih izkazov omogoča tudi pregled nad doseganjem ciljev podjetja. Rešitev uporabnika s komentarji sproti obvešča o vrednostih v računovodskih izkazih glede na zastavljen plan.

Podjetnik uporablja kazalnike, da oceni, kako dobra je likvidnost in profitabilnost podjetja, koliko denarnega toka doseže, kako hitro terjatve pretvarja v denar in v kolikšnem času se obrnejo zaloge. Kazalniki se lahko uporabljajo za sprejemanje odločitev in za prikaz likvidnostne stabilnosti upnikom. Lahko so pokazatelji napredka ali stagnacije oz. upadanja določenega vidika poslovanja, zato jih je potrebno meriti redno.

Rešitev FinCheck je zaradi obsežne razlage in grafične ponazoritve primerna tudi za učenje in vsebinsko razumevanje kazalnikov. Finančni kazalniki torej prikazujejo različna razmerja med posameznimi računovodskimi kategorijami in omogočajo boljšo razlago rezultata na naslednjih področjih: gospodarnost, denarni tok, plačilna sposobnost, financiranje, investiranje in aktivnost. Več o rešitvi FinCheck smo pisali v blogu FinCheck Power BI nadzorna plošča. Analitični temelj pravih odločitev!

 

Tukaj smo za vas

Zaupajte nam svoj e-mail naslov in z veseljem vas bomo obveščali o trendih in novostih s področjih sodobnih informacijskih tehnologij.


Skupini stroka.si, podjetju Stroka produkt d.o.o., izrecno dovoljujem obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za obveščanje o novicah, povezanih z aktualnim dogajanjem, dogodkih in ostalih pomembnih dosežkih Skupine stroka.si. Prav tako se strinjam s politiko varstva osebnih podatkov.