Izkoristite nepovratna sredstva v letu 2021

Izkoristite nepovratna sredstva v letu 2021

Leto 2021 s seboj prinaša številne spodbude, ki slovenskim podjetjem pomagajo pri rasti in razvoju. V pregledu nepovratnih sredstev, ki jih je mogoče izkoristiti z našo pomočjo, predstavljamo razpisa za digitalno transformacijo in e-poslovanje ter vavčerje za digitalizacijo.

Skupni namen vseh spodbud je mikro, malim in srednje velikim podjetjem (MSP) omogočiti lažji dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo podjetja krepila svojo konkurenčnost in kompetence.

 

Imam vprašanje v povezavi z nepovratnimi sredstvi »

 

Vzpostavitev ali nadgradnja elektronskega poslovanja (e-Poslovanje) - ZAPRTO

Upravičenci

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge z omejeno odgovornostjo. Podjetje prijavitelja mora biti ustanovljeno vsaj 2 leti pred datumom oddaje vloge.

Namen razpisa

Namen razpisa je izboljšati možnosti mikro, malih in srednjih podjetij pri vstopu oz. širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost. Sofinanciranje vzpostavitve in nadgradnje elektronskega poslovanja s tujimi trgi v podjetjih vključuje elektronsko izmenjavo med partnerji, digitalizacijo nastopov na sejmih, spletne strani za tuje trge, spletne trgovine, produktno-prodajne videe in krepitev kompetenc – usposabljanja (obvezna aktivnost).

Upravičeni stroški

- stroški zunanjih izvajalcev (zamenjava zunanjega izvajalca po oddaji vloge ni možna),

- nakup oz. najem licenc (do 10 % vseh upravičenih stroškov).

Višina sofinanciranja je od najmanj 5.000,00 EUR do največ 30.000,00 EUR (do 70 % upravičenih stroškov). Rok za prijavo na razpis je 1. 10. 2021.

 

Digitalna transformacija podjetij - ZAPRTO

Upravičenci

Na javni razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 5 zaposlenimi na dan oddaje vloge, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Prijavitelji morajo imeti pripravljen akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije, do sredstev pa niso upravičeni, če so prejeli sredstva na razpisih P4D v preteklosti.

Namen razpisa

Namen razpisa je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganj v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dvig upravljavskih kapacitet, vpeljavo digitalnih poslovnih modelov, izvedbo investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podprtih podjetij ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Upravičeni stroški

- stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove strojne opreme) in stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (zgolj nakup nove programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljene operacije);

- stroški storitev zunanjih izvajalcev, to so stroški usposabljanja in svetovanja (upravičenec lahko uveljavlja zgolj stroške storitev usposabljanja in svetovanja s strani zunanjega izvajalca izbranega iz kataloga, objavljenega na spletni strani Digitalnega inovacijskega stičišča ter ostali stroški storitev, povezani z izvedbo digitalne transformacije (programiranje, stroški najema računalniške strojne in programske opreme);

- stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za največ 2 zaposlena, ki delata na prijavljeni operaciji;

- posredni stroški so stroški, ki so povezani z neposrednimi aktivnostmi operacije (na primer stroški električne energije, stroški porabe kuriv in stroški ogrevanja, stroški vode in komunalnih storitev itd.).

Vlagatelji bodo morali imeti ob oddaji vloge pripravljen akcijski načrt za izvedbo digitalne transformacije. Predvideno obdobje upravičenih stroškov za sofinanciranje je od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2022.

Intenzivnost pomoči znaša do 60 % upravičenih stroškov. Višina sofinanciranja upravičenih stroškov upravičenca je od najmanj 30.000,00 EUR do največ 100.000,00 EUR. Višina upravičenih stroškov operacije mora znašati najmanj 50.000,00 EUR. Rok za prijavo je 1. 9. 2021.

 

Vavčerji za digitalizacijo

Podjetje Stroka produkt d.o.o. smo vpisani v katalog strokovnjakov in katalog usposabljanj DIH Slovenija, kar pomeni, da smo lahko zunanji izvajalec projektov za podjetja, ki se prijavljajo na javne pozive za nepovratna sredstva v okviru Slovenskega podjetniškega sklada. Na ta način našim strankam omogočamo koriščenje treh vavčerjev za digitalizacijo:

- Vavčer za digitalni marketing - ZAPRTO

- Vavčer za pripravo digitalne strategije - ZAPRTO

- Vavčer za dvig digitalnih kompetenc - ODPRTO

Vavčerje lahko izkoristijo slovenska mikro, mala in srednje velika podjetja iz obeh slovenskih kohezijskih regij (Vzhodne ali Zahodne). Višina sofinanciranja v sklopu vavčerjev za digitalizacijo znaša do 60 % upravičenih stroškov

 

Kako lahko izkoristim vavčerje za digitalizacijo? »

 

Tukaj smo za vas

Zaupajte nam svoj e-mail naslov in z veseljem vas bomo obveščali o trendih in novostih s področjih sodobnih informacijskih tehnologij.


Skupini stroka.si, podjetju Stroka produkt d.o.o., izrecno dovoljujem obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za obveščanje o novicah, povezanih z aktualnim dogajanjem, dogodkih in ostalih pomembnih dosežkih Skupine stroka.si. Prav tako se strinjam s politiko varstva osebnih podatkov.