Pomembne spremembe DDV zakonodaje v EU za B2C spletne trgovine

Pomembne spremembe DDV zakonodaje v EU za B2C spletne trgovine

S 1. julijem 2021 je v veljavo v Evropski uniji vstopila nova DDV zakonodaja za B2C spletne trgovine. Ta pomembno vpliva na poslovanje trgovcev, ki prodajajo blago in storitve v tujino.

Ključne novosti za podjetja

Enotni prag letnega prometa za vse države EU

Sprememba pomembno vpliva na vsa podjetja, ki presežejo prag za obvezno identifikacijo prodaje blaga na daljavo v EU končnim potrošnikom. Pragi posameznih držav bodo ukinjeni, določen pa bo nov enotni prag 10.000 EUR prometa za celoten EU, ki bo obsegal tako dobavo blaga kot storitev.

Uvedba sistema VEM

Zavezanci, ki bodo prag presegli, bodo lahko DDV namembne države plačevali z redno identifikacijo DDV ali v sistemu "vse na enem mestu” (VEM). Če podjetje v drugi državi EU še ni identificirano za namen DDV, ker ni preseglo trenutno veljavne mejne vrednosti 35.000 EUR, naj bo pozorno, saj znaša nova mejna vrednost za prodajo blaga na daljavo 10.000 EUR za vse države EU skupaj.

Ukinjena oprostitev uvoznega DDV-ja za manjše pošiljke

Novost bo tudi uvedba sistema "Uvozni VEM". Ta bo omogočal, da bodo zavezanci, ki blago v vrednosti do 150 EUR, dobavljeno neposredno iz tretje države, prodajajo na daljavo končnim potrošnikom v EU, obračunali DDV namembne države po sistemu "Uvozni VEM" (v tem primeru bo uvoz oproščen DDV-ja). Oprostitev uvoznega DDV-ja za pošiljke do 22 EUR bo ukinjena.

Kaj vse skupaj pomeni v praksi?

V primeru dobave do 1. 7. 2021 je prodaja končnim kupcem znotraj EU-ja potekala s slovensko DDV številko do mejnih zneskov posameznih držav članic EU. Ko je bila meja presežena, se je za vsako prodajo obračunal lokalni DDV, registrirati pa se je bilo treba v državi članici.

Po 1.7. 2021 velja, da prodaja končnim kupcem znotraj EU s slovenskim DDV-jem velja do enotnega praga v višini 10.000,00 €. Pri tej vrednosti je torej ustaljen mejni znesek za prodaje v vse države članice (ne le za eno državo).

Ob tem je potrebno poudariti še, da:
- je meja 10.000,00 EUR določena za obdobje enega koledarskega leta;
- ob preseženi meji velja prijava v VEM sistem, ki sicer ni obvezna (podvajanja ni: ali se podjetje registrira v državi članici ali uporabi sistem VEM);
- spremembe veljajo le za prodajo B2C;
- mali davčni zavezanci ne morejo vstopiti v sistem VEM;
- se lahko davčni zavezanec v to posebno ureditev in sistem VEM vključi tudi, če ne presega praga 10.000 evrov, pri čemer pa jo mora uporabljati dve koledarski leti.

 

Imam vprašanje v povezavi s spremembo zakonodaje »

 

Pomembne povezave

Zakon o DDV (UL RS, št. 117/06 … 72/19; ZDDV-1)
Pravilnik o izvajanju zakona o DDV (UL RS, ŠT. 141/06…77/19; P-ZDDV-1)
PRAVILNIK o obveznostih glede davka na dodano vrednost v zvezi z direktivami Sveta (EU), ki veljajo za opravljanje storitev in prodajo blaga na daljavo
DIREKTIVA SVETA 2006/112/ES z dne 28. 2006 o skupnem sistemu DDV (UL EU, št. L 347 z dne 11. 12. 2006 … L 419 z dne 11. 12. 2020; direktiva)
Izvedbena uredba sveta (EU) št. 282/2011 z dne 15.3.2011 o določitvi izvedbenih ukrepov za Direktivo 2006/112/ES o skupnem sistemu DDV (UL EU, št. L 77 z dne 23. 2011 … L 313 z dne 4. 12. 19; uredba), ki se neposredno uporablja v vseh državah članicah EU:
         Izvedbena uredba sveta (EU) št. 282/2011
         Direktiva 20016/112/ES

 

Tukaj smo za vas

Zaupajte nam svoj e-mail naslov in z veseljem vas bomo obveščali o trendih in novostih s področjih sodobnih informacijskih tehnologij.


Skupini stroka.si, podjetju Stroka produkt d.o.o., izrecno dovoljujem obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za obveščanje o novicah, povezanih z aktualnim dogajanjem, dogodkih in ostalih pomembnih dosežkih Skupine stroka.si. Prav tako se strinjam s politiko varstva osebnih podatkov.