Digitalna preobrazba v praksi

Digitalna preobrazba v praksi

Demonstracijski center za prikaz delovanja digitaliziranih delovnih procesov oziroma rešitev digitalne preobrazbe v praksi je vzpostavljen v prostorih podjetja Pixl print, v poslovni stavbi Hmelina v Radljah ob Dravi, kjer je tudi sedež podjetja Stroka produkt. Obiskovalcem omogoča, da lahko spoznajo uporabo digitaliziranih naročil kupcev, delovnih nalogov, sprotno spremljanje in analiziranje podatkov o razpoložljivosti, izkoriščenosti, vzdrževanju strojev …

Razvojna strategija in pot digitalne transformacije

Strateško odločitev, da nabor storitev razširimo še na področje digitalne transformacije podjetij, smo sprejeli v letu 2015 ter se ob tem osredotočili na razvoj ponudbe oblačnih storitev (AZURE: Big Data, prediktivna analitika in vzdrževanje), interneta stvari (IoT), umetne inteligence, kamor uvršamo tudi strojno učenje), mešane resničnosti in veriženja blokov (blockchain). V zadnjem času razvoj na najsodobnejših tehnologijah usmerjamo še na področje konvergence znanj in tehnologij (Low-code to No-code).

Da si lahko naši obstoječi in potencialni naročniki omenjene rešitve tudi podrobneje ogledajo, smo v sodelovanju s podjetjem Pixl print odprli demonstracijski center za prikaz rešitev digitalne preobrazbe v praksi. Kupci dobijo neposreden vpogled v problematiko proizvodnje in se spoznavajo z izzivi proizvodnih podjetij. Izgradnja demo centra je nadaljevanje aktivnosti in razvoja projekta IQ TPM 4.0, ki je bil sofinanciran s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR).

Kaj lahko spoznate v demo centru digitalne preobrazbe?

Ob vstopu v digitlani tisk si lahko ogledate plansko informacijsko tablo, na kateri so na enem mestu zbrani vsi pomembni podatki o naročilu, ki jih zaposleni potrebujejo za delo – o naročniku, kaj je treba izvesti, do kdaj je naročilo potrebno dokončati, katere stroje bo treba uporabiti pri tisku, kateri material bodo uporabili, kdo je vodja projekta, kdo bo izvedel pripravo, kdo bo izvedel tisk, kdo bo izvedel obdelavo, kje so podatki za tisk in ali je potrebna montaža na terenu.

V ozadju deluje spletna aplikacija, kamor zaposleni, ki je za to odgovoren, vnaša podatke. Strokovnjaki v digitalnem tisku lahko za svoje projekte oziroma naloge spreminjajo statuse in poročajo porabljene ure. Ko vsi vpleteni končajo svoja opravila in oddajo ure, zaposlena v administraciji dobi opozorilo, da je izdelek pripravljen za stranko.

Spremljanje delovanja strojev in kakovosti okolja v proizvodnji

Pri delu v digitalnem tisku uporabljamo različne stroje. Na treh so na električne vodnike nameščene tokovne klešče (senzor pretoka električne energije), ki prek porabe toka spremljajo in prikazujejo spremembe v delovanju ter merijo aktivno uporabo strojev. Podatki, ki jih zberemo z monitoringom, so nam v pomoč tudi pri diagnosticiranju napak ob vzdrževanju.  Poleg tega pa lahko na podlagi podatkov, ki se dolgoročno hranijo v podatkovni shrambi Microsoft Azure, ocenimo, kakšno je stanje stroja in okolice.

Za uspešen monitoring so pomembni tudi podatki, v kakšnih okoliščinah je stroj deloval, ko je prišlo do morebitne težave. Hkrati z informacijo o stanju delovanja stroja se shranjujejo tudi podatki, v kakšnih razmerah v okolju je ta stroj deloval – temperatura, vlažnost, jakost zvoka, svetilnost. Z ambientalnimi senzorji tako spremljamo kakovost okolja v proizvodnji, ki je za počutje zaposlenih, njihovo zdravje in varstvo pri delu dolgoročno zelo pomembno. Prav tako primerne razmere v delovnem prostoru vplivajo na kakovost tiska ter izvedbo storitev.

Monitoring strojev zagotavlja nemoten proizvodni proces, tudi z obvestili operaterju stroja, če so zaznana odstopanja od primernih pogojev za delovanje stroja. Torej, ko se vrednosti temperature in vlažnosti gibljejo zunaj predpisanih. Tako lahko operater ukrepa predčasno, zagotovi ustrezno delovanje in zmanjša možnost napak, ki vplivajo na kakovost izdelka. S tem zmanjša potencialni izmeček, ki se izraža v neefektivni porabi dela in materiala.

Mešana resničnost za oddaljeno podporo

V demo centru si lahko ogledamo prikaz oddaljene podpore z uporabo očal Microsoft Hololens ter njihovo delovanje v praksi. Oddaljena podpora je predvsem koristna pri mentorstvu in vzdrževanju. Z očali lahko izkušen kader mlajše sodelavce oddaljeno vodi skozi delovne procese in jih priuči novih znanj.

Obenem je to odlična metoda za uspešno vpeljavo novih zaposlenih v delovne procese. Ko je zaposleni na terenu oziroma na oddaljeni lokaciji, kjer je zagotovljena ustrezna povezljivost z internetom, lahko težave pri delovanju stroja pomaga rešiti na daljavo. Prednost tega pristopa je hitrejše razreševanje težav, manj izpada dela v proizvodnji, finančni prihranek pri potnih stroških, zmanjšanje preobremenjenosti servisnega kadra ter lažje in hitrejše učenje.

Demo center v prihodnje

V našem centru v prihodnosti načrtujemo uporabo umetne inteligence in prediktivnega vzdrževanja. Zadnje bo mogoče, ko bo zbranih dovolj podatkov za možnost predikcije. Ponavadi je podatke za to treba zbirati vsaj eno leto, za potrebe strojnega učenja pa vsaj dve ali tri leta.

Zapis je povzet po članku, ki ga je napisala Sabina Petrov, urednica projekta Tovarna leta in je objavljen na portalu Tovarna leta.

 

Tukaj smo za vas

Zaupajte nam svoj e-mail naslov in z veseljem vas bomo obveščali o trendih in novostih s področjih sodobnih informacijskih tehnologij.


Skupini stroka.si, podjetju Stroka produkt d.o.o., izrecno dovoljujem obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za obveščanje o novicah, povezanih z aktualnim dogajanjem, dogodkih in ostalih pomembnih dosežkih Skupine stroka.si. Prav tako se strinjam s politiko varstva osebnih podatkov.