Pravila sodelovanja v poletni nagradni igri stroka.si hardware shop

Pravila sodelovanja v poletni nagradni igri stroka.si hardware shop

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre z nazivom »Poletna nagradna igra stroka.si hardware shop« (v nadaljevanju: nagradna igra) je podjetje Stroka produkt d.o.o., Koroška cesta 61a, 2360 Radlje ob Dravi (v nadaljevanju: organizator). 

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija blagovne znamke stroka.si hardware shop v promociji na Facebook in Instagram strani (v nadaljevanju: Facebook stran stroka.si hardware shop in Instagram stran stroka.si hardware shop).

3. Udeleženci

Udeleženci nagradne igre so lahko vse fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, starejše od 15 let.

V nagradni igri ne morejo sodelovati sodelavci v zaposlenih v podjetju Stroka produkt d.o.o. in sodelavci v podjetjih Innovatif d.o.o., njihovi ožji družinski člani (zakonec, zunajzakonski partner, otroci) in druge osebe, ki kakorkoli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre. Pravna oseba ne more biti udeleženec nagradne igre.

Nakup katerega koli izdelka ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri.

4. Pravila in pogoji nagradne igre

S sodelovanjem v nagradni igri sodelujoči potrjujejo, da so seznanjeni s Pravili nagradne igre in ter jih tudi sprejemajo in se z njimi strinjajo. V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti šteje ta pravila za primarno v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki. Avtentično tolmačenje teh pravil določa izključno organizator in tehnični izvajalec.

5. Način sodelovanja v potek nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da na Facebook in Instagram strani stroka.si hardware shop všečkajo oziroma sledijo stran, delijo objavo in v komentarju označijo prijatelja. 

6. Krogi v času trajanja nagradne igre

- 1. krog traja od 14. 6. do 22. 6. do 23.59 ure (žrebanje bo 23. 6. 2021). 

V nagradnem skladu so naslednje nagrade:

- 1. krog: 1 x brezžične slušalke Xiaomi Mi True Wireless Earphones 2 Basic.

7. Vrednost nagrad in predplačila

Vrednost posamezne nagrade ne presega 42 EUR. Pri nagradah do vrednosti 42 EUR se ne plača akontacija dohodnine, vrednost nagrade pa tudi ne všteva v davčni osnovi prejemnika.

8. Žrebanje nagrajencev

Organizator nagradne igre bo 23. 6. z naključnim žrebom določil nagrajence v skladu s temi pravili.

Vsi sodelujoči od začetka nagradne igre do trenutka pred žrebanjem se vključijo v žrebanje.

Če je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeleženca v nagradni igri ali ne izpolnjuje pogojev za prevzem nagrade, se naslednji udeleženec izžreba.

Uporabnik lahko prejme samo eno nagrado. Kot uporabnik se fizično osebo razume s podatki: ime, priimek, letnica rojstva in poštna številka. Nagrade ni mogoče zamenjati niti zahtevati njene denarne vrednosti.

9. Obveščanje nagrajencev

V primeru, da so uporabniki v nagradni igri sodelovali s komentarji na Facebook strani stroka.si hardware shop, morajo poslati svoje podatke (ime, priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Facebook strani, kjer poteka nagradna igra - v roku pet delovnih dni od razglasitve nagrajencev. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo upravičen in mu ta ne bo dodeljena, organizator nagradne igre pa lahko z njo prosto razpolaga.

V primeru, da so uporabniki v nagradni igri sodelovali s komentarji na Instagram strani stroka.si hardware shop, morajo poslati svoje podatke (ime, priimek, naslov) v zasebnem sporočilu na Instagram strani, kjer poteka nagradna igra - v roku pet delovnih dni od razglasitve nagrajencev. Nagrajenec, ki svojih podatkov ne bo poslal pravočasno, do nagrade ne bo upravičen in mu ta ne bo dodeljena, organizator nagradne igre pa lahko z njo prosto razpolaga.

Izžrebanec organizatorjem nagradne igre izrecno dovoljuje objavo svojih osebnih podatkov v sredstvih javnega obveščanja in na svetovnem spletu z namenom obveščanja o rezultatih žrebanja oz. prevzema nagrade.

Podatki izžrebanca (ime in priimek Facebook ali Instagram profila) bodo po zaključku nagradne igre javno objavljeni v komentarju nagradne objave na Facebook ali Instagram profilu strani stroka.si hardware shop. Vsi udeleženci nagradne igre z udeležbo v nagradni igri izrecno in nepreklicno soglašajo z objavo navedenih podatkov v primeru zmage.

Pritožba na žreb nagrajenca na podlagi teh Pravil ni mogoča.

10. Prevzem nagrade

Pogoj za pridobitev nagrad je, da udeleženci soglašajo s temi Pravili in izpolnjujejo pogoje za udeležbo v nagradni igri.

Nagrajenci bodo prejeli nagrade po pošti na naslov, ki so ga poslali v zasebnem sporočilu na Facebook ali Instagram strani, potem ko so bili izžrebani in obveščeni.

Organizator in pogodbeni izvajalec si pridržita pravico, da ne podelita nagrad, če:

- nagrajenec ne izpolni pogojev za prevzem nagrade,

- se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili in pogoji nagradne igre,

- nagrajenec prek elektronske pošte ne pojavi svoje naslove in zahtevanih podatkov (ime, priimek v naslovu).

11. Izključitev odgovornosti

Organizator in pogodbeni izvajalec ne prevzemata nikakršne odgovornosti za:

- nedelovanje aplikacij v družbenem omrežju Facebook, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo aplikacije,

- kakršne koli posledice, ki bi jih sodelujoči utrpeli zaradi sodelovanja v nagradni igri, na katerih organizator v tehničnem izvajalcu nimata vpliva,

- sodelovanje v nagradni igri z napačnimi podatki,

- kakršne koli posledice pri koriščenju nagrade.

- organizator si pridržuje pravico, da sodelujoča, ki ne deluje v skladu s pravili in pogoji sodelovanja, razširja sovražne, žaljive ali kakršne koli druge neprimeren govor, trajno izloča iz sodelovanja v nagradni igri.

12. Obveznosti nagrajenca glede prevzema nagrade

Če izžrebanec ne izpolnjuje teh pravil določenih pogojev za sprejem nagrade ali sprejema nagrade odkloni ali ne posreduje potrebnih podatkov v navedenih rokih, se šteje, da nagrade ne želi sprejeti in je organizator nagradne igre v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti. Hkrati pogodbeni izvajalec nagradne igre pridobi pravico razpolaganja z nagrado v kakršni koli drugi namen.

13. Varovanje osebnih podatkov

Sodelujoči v nagradni igri se strinjajo, da organizator in upravljavec zbirke podatkov vodi, vzdržuje in nadzira zbirko osebnih podatkov posameznikov v skladu s  in z veljavno zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov (ZVOP-1 in Splošna uredba EU - GDPR).

Udeleženci nagradnih iger ali njihovi zakoniti zastopniki lahko pisno prekličejo soglasje za uporabo osebnih podatkov za namene kampanj (nagradne igre, ankete, testi izdelkov) z obvestilom, ki ga pošljejo na e-naslov: trgovina@stroka.si. Organizator in izvajalec bosta v primeru preklica soglasja iz tega odstavka zagotovila izbris osebnih podatkov najkasneje v 15 dneh od prejema preklica.

14. Dostop do Pravil nagradne igre

Pravila nagradnih iger so objavljena na spletni strani stroka.si, kjer so vseskozi dostopna in na vpogled vsem udeležencem, povezava do njih pa je deljena tudi v okviru nagradnih objav na Facebooku in Instagramu stroka.si hardware shop.

15. Druge določbe

Organizator nagradnih iger in pogodbenih izvajalec si pridržujeta pravico do sprememb teh Pravil, če to zahtevajo pravni, tehnični ali komercialni razlogi. O vseh morebitnih spremembah bodo udeleženci obveščeni z objavo na Facebook in Instagram strani stroka.si hardware shop. Nadaljevanje sodelovanja v nagradni igri po objavi morebitnih sprememb pravil se šteje za kot veljavno v soglasju z nastalimi spremembami.

Za vse morebitne spore iz naslova nagradne igre, ki jih ni mogoče rešiti sporazumno, je pristojno sodišče v Ljubljani.

 

Radlje ob Dravi, 14. 6. 2021

Tukaj smo za vas

Zaupajte nam svoj e-mail naslov in z veseljem vas bomo obveščali o trendih in novostih s področjih sodobnih informacijskih tehnologij.


Skupini stroka.si, podjetju Stroka produkt d.o.o., izrecno dovoljujem obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za obveščanje o novicah, povezanih z aktualnim dogajanjem, dogodkih in ostalih pomembnih dosežkih Skupine stroka.si. Prav tako se strinjam s politiko varstva osebnih podatkov.