SAMO NASLOVNIKU

To elektronsko sporočilo vključno s pripetimi datotekami, nadaljnjimi odgovori ter posredovanji lahko vsebuje informacije zaupne narave in/ali informacije, ki so varovane s pravom ter namenjene samo posamezniku ali družbi, na katero so naslovljene. Kakršnakoli neavtorizirana uporaba informacij prejetih v tem elektronskem sporočilu, pripetih datotekah vključno z odgovori in posredovanji, je prepovedana. Če elektronsko sporočilo, pripete datoteke ali nadaljnji odgovori in posredovanja niso bila namenjena prejemniku sporočila, ali če je bilo zaradi napake v naslovniku ali pri prenosu sporočilo poslano drugam, prosimo, da o tem obvestite pošiljatelja, prejeto elektronsko sporočilo pa vključno s pripetimi datotekami, morebitnimi nadaljnjimi odgovori in posredovanji, brez kakršnekoli predhodne uporabe, zbrišete.

Skupina stroka.si, Stroka produkt d.o.o. in z njo povezane družbe niso odgovorne za elektronsko sporočilo, pripete datoteke ter nadaljnje odgovore in posredovanja sporočila, če je bila vsebina spremenjena, ponarejena ali preoblikovana s strani tretje osebe.


ONLY FOR THE INTENDED RECIPIENT!

This email and all of its attachments, replies and forwards may include information of a confidential nature and/or information that is protected by law and intended solely for the recipient or the company it is addressed to. Any unauthorized use of the information received in this email, its attachments, and including the replies and forwards is prohibited. If the email, attachments or replies and forwards were not intended for the recipient of the email, or if an error in the address or transfer of the email resulted in the email being sent to someone else, we ask you to notify the sender, and to delete the received email, including all the attachments, replies and forwards immediately, without using it.

The stroka.si Group, Stroka produkt d.o.o., and all related companies are not responsible for the email, attached files, and any replies and forwards if the content was altered, forged or redesigned by a third party.

Tukaj smo za vas

Zaupajte nam svoj e-mail naslov in z veseljem vas bomo obveščali o trendih in novostih s področjih sodobnih informacijskih tehnologij.


Skupini stroka.si, podjetju Stroka produkt d.o.o., izrecno dovoljujem obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za obveščanje o novicah, povezanih z aktualnim dogajanjem, dogodkih in ostalih pomembnih dosežkih Skupine stroka.si. Prav tako se strinjam s politiko varstva osebnih podatkov.

 
mangakakalot