Pomembne spremembe v PANTHEONu zaradi Zakona o interventnih ukrepih

Pomembne spremembe v PANTHEONu zaradi Zakona o interventnih ukrepih

Uporabne informacije (interventni zakon): PLAČE COVID-19 / 7. 5. 2020

Dodatno bi vas radi obvestili, da je z B19.20 zagotovljena možnost obračuna bolniške odsotnosti v primeru nezmožnosti dela zaradi COVID-19. Na spletnem servisu so na voljo tudi vse potrebne vrste zaslužkov in vrste dela za primere obračunavanja razlik do minimalne plače.

Hkrati bi vas radi obvestili, da se ob pravilnih nastavitvah kriznega dodatka uspešno kreira obrazec REK1 – 1190.

Nadomestilo plače zaradi začasne nezmožnosti za delo

Z dnem 11. 4. 2020 je začel veljati Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 49/2020), ki prinaša spremembe tudi na področju ureditve nadomestil v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja. V obdobju od 11. 4. 2020 (od začetka veljavnosti ZIUZEOP) do predvidoma 31. 5. 2020 se nadomestila plače, ki bi jih delodajalec po 137. členu Zakona o delovnih razmerjih zaradi nezmožnosti za delo (bolezen, poškodba izven dela, poškodba po tretji osebi izven dela, poškodba pri delu, poklicna bolezen) moral do 30. delovnega dne izplačati v svoje breme, izplačujejo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja.

V ta namen v PANTHEONu v B19.20 dodana nova vrsta odsotnosti Bolniška COVID:

Bolniška COVID

Za oddajo zahtevka lahko uporabite novo obliko izpisa:

3NH Zahtevek ZZZS za refund. Bruto nadomestila plač in prisp. do min. plače (COVID-19)

Vrsta izpisa PANTHEON

V zahtevku se poroča izključno Boleznine Covid, ki jih oddajate ločeno od ostalih refundacij, za katere ostajajo kot pripomoček Zahtevki za refundacijo bruto nadomestila (3EV in 3EX). Več podrobnosti najdete TUKAJ in TUKAJ

Krizni dodatek

Za pravilno generiranje REK obrazca 1190 morate na vrsti zaslužka KRD imeti vrsto dohodka 0000-Mesečni krizni dodatek in preklopnikom, da se poroča v obrazec ZAP ter v Tipu zaslužka !- Krizni dodatek. Po spremembi nastavitev na vrsti zaslužka KRD je potrebno ponovni zagon obračuna.

Šifrant vrst zaslužkov

Knjiženje prispevkov iz ukrepov ZIUZEOP

Pri knjiženju plač je potrebno upoštevati, da vsi prispevki, ki so zgolj obračunani, jih lahko poknjižite le s potrjeno opcijo:

Konte lahko spremenite na vrsti dela (RP).

Sorazmerna delitev razlike do minimalne plače

Za avtomatsko delitev razlike do minimalne osnove in pravilno delovanje potrebujete 3 vrste zaslužkov, že obstoječo RMO, na spletu sta pripravljeni tudi RMP – za delo v času pandemije in RMC – za čakanje na delo. V kolikor jih kreirate samostojno, pazite na pripadajoče vrste dela - lahko uporabite že znano RM, podvojite in ustrezno spremenite, kateri prispevki se obračunavajo, preddefinirani so RZ in RN.

Pri uvozu sledite: prvo prenos vrste dela in šele nato vrste zaslužkov. Primer:


 

Obvestilo za uporabnike poslovnega programa PANTHEON, 24. in 25.4.2020

zaradi sprememb v slovenski zakonodaji v zvezi s plačami in težavami s spletnimi storitvami je včeraj FURS odprl produkcijsko verzijo eDavkov.

Danes, 24. 4. 2020, Datalab predvideva izdajo nove verzije 10.0.19.12, ki bo popolnoma kompatibilna z zadnjo verzijo eDavkov in bo omogočala oddajo REK obrazcev.

Zaradi veliko sprememb vas prosimo, da spremljate PANTHEON uporabniške strani U-site. Dodajamo tudi povezavo do navodil za ključne spremembe (spremembe po 12.4. so označene z rdečo).

Novosti in opozorila v verziji 10.0.19.12 najdete TUKAJ.

Izid verzije 10.0.19.12 bo vseboval tudi popravek napake, ki jo imajo uporabniki s preverjanjem licenc (remark #60874).


 

Spoštovani uporabniki poslovnega programa Pantheon,

obveščamo vas, da je že danes na voljo nova verzija programa PANTHEON 10.0.19.11., ki je bila prehodno napovedana za 16. 4. 2020.

Navodila za ključne spremembe, ki so vključene v novi verziji, si lahko pogledate TUKAJ. Za lažje sledenje spremembam od 12. 4. 2020 dalje, so vse dopolnitve obarvane z rdečo barvo.

Navodila in novosti na podlagi Zakona o interventnih ukrepih (ZIUZEOP) - Datalab obvestilo: 9.4.2020

Na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP) smo pripravili novosti v programu PANTHEON. Naj poudarimo, da zakon še ni objavljen v Uradnem listu (predvidoma 10.4., uveljavitev 11.4.) in so na eDavkih do nadaljnjega onemogočili oddajo obrazcev REK-1 in OPSVZ/OPSVL. Po objavah na strani FURS-a naj bi bili novi obrazci na strani eDavkov na voljo za oddajo predvidoma 23.4.2020.

Skladno z novostmi smo poskušali pripraviti navodila in potrebne nastavitve v šifrantih, ki vam bodo v pomoč pri pripravi obračuna. Obračune za mesec marec ne zaključujte v celoti, saj boste zanje oddajali REK obrazce naknadno v skladu s potrebnimi novostmi.

Na Datalabovem uporabniškem strežniku UserSite lahko uvozite potrebne vrste zaslužkov (v navodilih so že označene pripadajoče novosti, ki jih boste v PANTHEON-u videli po nadgradnji na kritični patch 10.0.1911, kar pomeni ponoven zagon obračuna za potrebe kreiranja REK obrazca).

Veliko težavo nam vsem predstavljajo nejasnosti v zakonu in pomanjkljiva pojasnila zakonodajalca. Pojasnila se dodajajo oz. spreminjajo praktično na dnevnem nivoju, zato predvidevamo, da bo potrebno navodila dopolnjevati ali morda ustrezno popraviti obstoječa tudi z naše (Datalab) strani. Za pravilno razumevanje situacije navodila preberite v celoti, obračun plače bi moral biti s predstavljenimi VZ v navodilih dovolj za pripravo obračuna.

Nadgradnja PANTHEON gostovanja – za vse, ki uporabljate DATALAB hosting

DatalabSI je nadgradnjo baz PANTHEON Gostovanja, ki je bila načrtovana od petka 17. 4. 2020, do nedelje 19. 4. 2020, izjemoma prestavil na današnji dan, 14. 4. 2020. Z nadgradnjo so tako pričeli ob 18:00 uri, saj so popravki in spremembe nujni, da boste lahko poslovali zakonsko skladno. Potrudili se bodo, da bo čim več baz nadgrajenih do jutra, predvidoma pa naj bi se nadgradnja zaključila v sredo, 15. 4. 2020 do 12. ure.

Posvet glede PLAČ

Datalab organizira spletni posvet, ki bo v četrtek, 16. 4. 2020, ob 14:00 uri.

Predstavili vam bodo:

  • Čakanje na delo (zaradi višje sile, zaradi poslovnih razlogov)
  • Zaposleni v zasebnem sektorju, ki delajo (plača in nadomestila ter mesečni krizni dodatek)
  • Bolniško nadomestilo v breme ZZZS
  • Vsi ukrepi v enem obračunu (potrebne nastavitve brez oziroma z nadgradnjo)
  • Ukrepi ločeno po obračunih

Podrobnosti glede posveta in prijava je na voljo TUKAJ.

Tukaj smo za vas

Zaupajte nam svoj e-mail naslov in z veseljem vas bomo obveščali o trendih in novostih s področjih sodobnih informacijskih tehnologij.


Skupini stroka.si, podjetju Stroka produkt d.o.o., izrecno dovoljujem obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za obveščanje o novicah, povezanih z aktualnim dogajanjem, dogodkih in ostalih pomembnih dosežkih Skupine stroka.si. Prav tako se strinjam s politiko varstva osebnih podatkov.