Zaključek projekta DIGITAB

Zaključek projekta DIGITAB

DIGITAB - Sporočilo za javnost ob zaključku

V okviru projekta DIGITAB smo s konzorcijskimi partnerji, družbami TAB, Stroka, Inbex, EUTRIP, TROIA in Pro-bit, pričeli z Digitalizacijo podjetja TAB d.d. v oktobru 2021. Projekt je trajal do aprila 2024. Finančna sredstva za izvedbo projekta zagotavljata Republika Slovenija in Evropska unija iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, NextGenerationEU.

TRAJANJE PROJEKTA

10/2021 – 03/2024

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA

3,08 mio

EUR EU FINANCIRANJE

1,63 mio

EUR NAMEN PROJEKTA

S projektom DIGITAB želi podjetje TAB skupaj s konzorcijskimi partnerji razviti nove tehnologije, ki bodo omogočale oddaljeno spremljanje stanja baterij v uporabi s pomočjo podatkov, ki bodo pridobljeni z uporabo IoT tehnologije. Ti podatki bodo uporabljeni za analizo stanja baterij, izboljšavo kakovosti baterij ter razvoj novih poslovnih modelov kot je na primer »Battery as a Service«, kjer podjetje ne bo več prodajalo produktov kot takih ampak baterije kot storitev. Z uporabo VR in AR tehnologij bo razvita platforma, ki bo omogočala oddaljeno podporo servisnim storitvam ter virtualno učenje novega kadra. V okviru projekta bo izboljšano stanje spremljanja tehnoloških in okoljskih parametrov tekom proizvodnje baterij ter digitalno podpisovanje sledljivosti proizvodnje z zapisovanjem teh podatkov s pomočjo veriženja blokov.

CILJI PROJEKTA

Omogočeno spremljanje z obdelavo podatkov o baterijah s pomočjo IoT tehnologije ter uporaba VR in AR tehnologije za izboljšanje servisnih storitev na daljavo in učenje kadra ter spremljanje tehnoloških parametrov v proizvodnji s postavitvijo okolja za razvoj novih poslovnih modelov, kot tudi uvedba digitalnega potnega lista baterij.

Izjave partnerjev projekta

TAB d.d.

V podjetju TAB so skupaj s partnerji pripravili digitalno strategijo podjetja, katere namen je izboljšati učinkovitost poslovanja, dvigniti dodano vrednost produktov, olajšati delo zaposlenim ter poskrbeti za optimalno rabo naravnih virov. Hkrati so želeli s pomočjo sodobnih tehnologij s področja veriženja blokov za njihove produkte uvesti digitalni potni list, ki bo končnim kupcem izkazoval največjo stopnjo verodostojnosti, ki jo je s sodobno tehnologijo mogoče doseči.

Digitalna strategija je fokusirana na 6 glavnih področij, ki jih podjetje TAB želi izboljšati in nadgraditi s pomočjo najsodobnejših tehnologij:

1. TAB IoT Cloud – Oblačna storitev za oddaljeno spremljanje delovanja baterij.

2. Battery passport – Potni list baterije zapisan v Blockchain verigo.

3. VR učenje delovnih procesov – Izobraževanje zaposlenih s pomočjo navidezne resničnosti.

4. AR pomoč na daljavo – Nudenje pomoči servisnim službam na daljavo s pomočjo obogatene resničnosti.

5. Tehnološka mreža – Spremljanje proizvodnih parametrov in obdelava podatkov z namenom iskanja anomalij v proizvodnih procesih.

6. Green HUB – Sistem za merjenje porabe energentov in spremljanje okoljskih parametrov.

V podjetju TAB so tekom projekta uspeli izboljšati stopnjo digitalne zrelosti na poslovnih funkcijah prodaje, nabave, servisa, kadrovske in vzdrževalne službe ter proizvodnje. V vse poslovne funkcije so bile implementirane prej naštete tehnologije, ki so hkrati pomagale izboljšati kakovost poslovanja, kar se izkazuje tudi skozi ključne indikatorje uspešnosti.

Pri tem so si zastavili precej ambiciozne cilje, kot je na primer dvig števila zaposlenih na oddelku in dvig prihodkov, med ostalimi cilji pa so še vpeljava novih tehnologij, dvig prepoznavnosti produktov pri njihovih kupcih in izboljšana uporabniška izkušnja ter vključevanje oddelkov v proces digitalizacije.

Stroka produkt d.o.o.

Podjetje Stroka produkt d.o.o. je bilo med projektom DigiTAB vključeno v dve večji podpodročji, kjer je razvilo sistem za monitoring Li-Ion in svinčenih baterij z več kot 900 avtoriziranih strojnih modulov. Sistem je integriran v centralno podatkovno skladišče – Industrial IoT Datacentr-a, razvitem skupaj s konzorcijskimi partnerji. S tem je podjetje prevzelo tudi koordinacijsko vlogo pri povezovanju tehnologij in podsistemov med partnerji. Implementirali smo dopolnitvene tehnologije za predikcijo parametrov Li-ionskih baterij z uporabo umetne inteligence. Učinkovito načrtovanje in kompetentna ekipa sta prispevala k uspešni vpeljavi sistemov na TAB d.d., kar je trdna osnova za nadaljnji razvoj digitalizacije. Prav tako so izboljšali kompetence naših zaposlenih in osvojili nova tehnološka znanja, ki jih bodo ponudili tudi drugim strankam. Predvsem ponosni so na sistem TAB BMS CLOUD za monitoring baterij, ki omogoča obvladovanje velike količine podatkov in strankam v realnem času nudi vpogled v podatke digitalnega dvojčka baterije.

Troia d.o.o.

Njihova rešitev v okviru tehnološke mreže zajema vzpostavitev celovitega informacijskega sistema za spremljanje in nadzor kakovosti končnega produkta (Li-ion baterije). Sistem omogoča spremljanje številnih tehnoloških parametrov proizvoda, kot tudi tehnoloških parametrov proizvodne linije. Z uporabo rešitve je tako omogočena sledljivost posameznih komponent Li-Ion baterije, od začetka do konca proizvodnje, s čimer so učinkovito podprli upravljanje in vzdrževanje tehnološke mreže, tako iz proizvodnega (oT) kot informacijskega stališča (IT).

V sklopu razvoja sistema za oddaljeno spremljane parametrov baterij, so sodelovali tudi pri razvoju centralnega podatkovnega skladišča – Industrial IoT DataCenter, namenjenega zbiranju in shranjevanju velike količine podatkov, ki so na voljo za nadaljnjo obdelavo in analizo.

Menijo, da so z razvojem informacijskega sistema v podjetje TAB d.d., prinesli veliko dodano vrednost pri podpori tehnološke mreže in s tem tudi omogočili številna izhodišča za možen nadaljnji digitalni razvoj podjetja.

Stroka d.o.o.

Podjetje Stroka d.o.o. je v projektu sodelovalo v dveh večjih podpodročjih. Skupaj s konzorcijskimi partnerji smo razvili sistem za energetski monitoring Greenhub v novi proizvodni hali Li-ionskih baterij v Prevaljah. Sistem omogoča spremljanje več kot 50 naprav, vključno z analizatorji električnega omrežja, klimatskimi napravami in prezračevalnimi sistemi, ki so integrirani v interaktivno spletno aplikacijo s prikazom po nadstropjih. Za naprednejši pregled podatkov uporabljajo spletno BI orodje Grafana. Prav tako so razvili servisni modul z AR oddaljeno podporo in AR navodili preko očal za navidezno resničnost Hololens, kar je izboljšalo njihove tehnične kompetence v razvoju IoT aplikacij. Bili so tesno vpeti tudi v sodelovanje z ostalimi konzorcijskimi partnerji in izmenjavo podatkov preko centralnega vmesnika, ki je del centralnega podatkovnega skladišča. Pridobljena znanja so implementirali tudi v interno različico sistema Greenhub za spremljanje razmer v delovnem okolju v njihovih pisarnah.

EUTRIP, d.o.o.

Skozi projekt se je načrtoval “Green HUB” sistem. Predmet razvoja je zagotavljanje stabilne notranje klime, za ustrezno kvaliteto delovnih procesov in energetska učinkovitost procesov. Uporabljena so bila napredna orodja (za 3D modeliranje – BIM tehnologija, simuliranje porabe energije, velike baze podatkov, strojno učenje …).

Tehnologije vplivajo na izboljševanje investicijsko tehnične funkcije, kot tudi na prodajo. Zasledovana sta bila dva cilja: preko Green HUB je digitalno podprta energija v stavbi (izmerjena v realnem času in digitalno upravljana, s pripadajočimi delovni pogoji). Procesi se prožijo na osnovi algoritmov umetne inteligence, ki preobrazijo odločevalske sisteme in optimizirajo delovanje. Pomemben vidik je tudi vizualizacija podatkov.

Z njihovim sodelovanjem so pripomogli k napredku, predvsem na področju digitalnega upravljanja energetskih sistemov v stavbah in zagotavljanja primernih notranjih klimatskih podatkov. Dodano vrednost vidijo v skupnem sodelovanju in razvoju možnosti, ki jih omogočajo nove tehnologije in izkoriščanje njihovega tržnega potenciala.

Inbex d.o.o.

Podjetje Inbex d.o.o. je razvilo in pri konzorcijskem partnerju TAB d.d. uvedlo VR platformo za usposabljanje zaposlenih na montažni liniji Li-ionskih baterij v Prevaljah. Skupaj s TAB d.d. so identificirali ključne delovne postaje in procese, potrebne za pravilno izvajanje nalog. Na podlagi definiranih ključnih delovnih postaj in procesov so vzpostavili realističen VR dvojček montažne linije. VR platforma, ki bazira na digitalnem dvojčku montažne linje zajema realistične 3D modele in delovnega okolja, vse ključne modele elementov proizvodne linije, modele izdelkov in polizdelkov, orodja in interakcije s katerimi zagotavljajo najvišji nivo realizma in izobraževalno učinkovitost, ki jo z drugimi sredstvi, kot so dokumentacija v tekstovni ali slikovni in video obliki ne morejo dosegati. Velik poudarek je bil tudi namenjen podpori različnemu spektru VR naprav za zagotavljanje dolgoročne podpore delovanja celotnega sistema.

S tem projektom so pri Inbex in TAB d.d. izboljšali kompetence v uporabi VR tehnologije, razvita platforma pa bo služila kot temelj za prihodnje projekte, zmanjšala začetne stroške in omogočila nadaljnji razvoj ter vzdrževanje sistema.

Pro-bit d.o.o.

Podjetje Pro-bit programska oprema d.o.o. je razvilo napredne pametne pogodbe za NFT žetone (ERC-1155), namenjene uporabi digitalnih dvojčkov baterijskih paketov, proizvedenih v podjetju TAB d.d. Ustvarili smo robusten API, ki omogoča komunikacijo s sistemom, razvitim s strani podjetja Troia, in zagotavlja učinkovito interakcijo s pametnimi pogodbami ter zapisovanje podatkov o proizvedenih baterijah in servisnih dogodkih. Za shranjevanje velikih količin podatkov smo vpeljali povezavo z IPFS sistemom. Kombinacija IPFS in NFT žetonov omogoča, da so ključni podatki o bateriji javno preverljivi in dostopni v tretjih sistemih, kot je OpenSea. Poleg tega smo razvili lasten portal za pregled podatkov na blockchainu, kar predstavlja pomemben korak v smeri transparentnosti in sledljivosti v industriji baterij. Podjetje Pro-bit se zaveda pomena nenehnega izobraževanja in razvoja, zato ima v načrtu pridobljena znanja aplicirati v našem HRM modulu. Ta inovacija bo omogočila pridobivanje in preverjanje verodostojnih kompetenc zaposlenih, kar bo prispevalo k večji učinkovitosti in transparentnosti v kadrovskih procesih.

Tukaj smo za vas

Zaupajte nam svoj e-mail naslov in z veseljem vas bomo obveščali o trendih in novostih s področjih sodobnih informacijskih tehnologij.


Skupini stroka.si, podjetju Stroka produkt d.o.o., izrecno dovoljujem obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za obveščanje o novicah, povezanih z aktualnim dogajanjem, dogodkih in ostalih pomembnih dosežkih Skupine stroka.si. Prav tako se strinjam s politiko varstva osebnih podatkov.