Zakonodajne spremembe v Pantheonu

Spremembe obračuna davčnega odtegljaja - REK obrazca po 1. 7. 2013
V skladu s spremembami zakonodaje pri plačevanju prispevkov za primer brezposelnosti in prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki so določeni z:

  1. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela - ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13)
  1. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Uradni list RS, št. 96/12) - 156. člen delno oprostitev plačila prispevkov delodajalcev za starejše delavce, 157. člen vračilo prispevkov delodajalcev za prvo zaposlitev in 145. člen oprostitev plačila prispevkov po prvem vpisu:

je dopolnjen obračun davčnega odtegljaja za dohodke iz delovnega razmerja – REK-1 obrazec in Prikaz individualnih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev – iREK obrazec. (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201332&stevilka=1258 ).

Pantheon v zadnji verziji vsebuje vse spremembe in skladno s spremembami na obrazcu REK so usklajene tudi nove XML sheme REK-1 obrazcev za oddajo preko sistema eDavki.

Izpis za potrebe 38. člena ZDavP-2
Na podlagi pravilnika, objavljenega v Ul. št. 35, dne 26.4.2013 se je v zadnji verziji Pantheona dodal čarovnik na Obračunu izdanih računov, ki kreira txt datoteko: Izpis računi glave in postavke.
Izpis upošteva datumsko obdobje od-do, način plačila ter polje „Oznaka poslovne enote“ v šifrantu vrst dokumentov na dokumentih izdaje, kjer se pojavljajo plačila preko blagajne.

Nove davčne evidence
V zadnji verziji Panthona so na voljo nove knjige izdanih in prejetih računov, v katerih sta upoštevani novi davčni stopnji 22% in 9,5%. Za sam obračun davka pa je na voljo novi tip obračuna št. 9. Tip 9 se uporablja pri Obračunu DDV od meseca julija 2013 naprej.
Skladno s tem je spremenjena tudi XML shema za izvoz DDV obračuna na eDavke; popravljeni pa sta tudi TXT datoteki odbitka in obračunanega DDV.

Avtomatska sprememba načina prodaje/nabave po vstopu Hrvaške v EU
Za spremembo statusa privzetega načina prodaje ali nabave subjektov (kupci in dobavitelji) glede na državo je v zadnji verziji Pantheona na voljo čarovnik, ki omogoča avtomatiko na vseh subjektih. Vsebina je uporabna predvsem ob večjih spremembah statusa poslovnih partnerjev iz posamezne države (npr.: vstop Hrvaške v EU).

Spremembe za obračun tujih dnevnic
Po zgledu domače dnevnice se je naredil avtomatski izračun za tuje dnevnice. V polje Dnevnica se zapiše tista dnevnica iz Šifranta dnevnic, ki ima Šifro (Dnevnica) enako ISO kode državljanstva iz Šifranta držav za državo, katera je izbrana na PN v polju Država. Izjema je Rusija, kjer se poleg države upošteva še poštno številko iz PN/Pošta.

Povezani članki:

Tukaj smo za vas

Zaupajte nam svoj e-mail naslov in z veseljem vas bomo obveščali o trendih in novostih s področjih sodobnih informacijskih tehnologij.


Skupini stroka.si, podjetju Stroka produkt d.o.o., izrecno dovoljujem obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za obveščanje o novicah, povezanih z aktualnim dogajanjem, dogodkih in ostalih pomembnih dosežkih Skupine stroka.si. Prav tako se strinjam s politiko varstva osebnih podatkov.