Lotus BI: Povečajte učinkovitost in konkurenčnost s podatkovno podprtim odločanjem

Lotus BI: Povečajte učinkovitost in konkurenčnost s podatkovno podprtim odločanjem

V sodobnem poslovnem okolju so podjetja vedno bolj odvisna od podatkov za sprejemanje ključnih odločitev. Hitre spremembe na trgu, kompleksnost poslovnih procesov in potreba po nenehnem prilagajanju, predstavljajo izzive, s katerimi se podjetja soočajo vsak dan. V tem kontekstu rešitev za poslovno analitiko - Lotus BI, izstopa kot ključni partner pri zagotavljanju ažurnihzanesljivih in globokih vpogledov v poslovanje podjetij. S svojo sposobnostjo združevanja in interpretacije podatkov omogoča podjetjem, da se hitro odzovejo na spremembe, optimizirajo svoje procese ter sprejemajo informirane odločitve v dinamičnem poslovnem okolju.

Lotus BI predstavlja inovativno rešitev poslovne analitike, ki je zasnovana za vsa podjetja, ne glede na njihove obstoječe poslovne procese. Rešitev omogoča brezhibno integracijo in avtomatizacijo podatkovnih tokov, kar podjetjem omogoča neposreden dostop do ključnih informacij o prodaji, nabavi, finančnih poročilih, zalogi in terjatvah ter obveznostih, vse na enem mestu.

Moč odločanja na podlagi podatkov

Lotus BI presega tradicionalne metode odločanja, saj ponuja odločanje na podlagi podatkov, ki je ključnega pomena v današnjem hitro spreminjajočem se poslovnem okolju. Z močjo podatkov, ki jih Lotus BI pridobiva neposredno iz vašega sistema, lahko vaše podjetje odkrije skrite vzorce, identificira trende in predvideva priložnosti ter izzive. To omogoča oblikovanje informiranih, podatkovno podprtih odločitev, ki so temelj za uspešno poslovanje.

Ključne prednosti in lastnosti Lotus BI

 • Redno osveževanje podatkov: zagotavlja ažurnost in zanesljivost informacij.
 • Primerjava s postavljenim planom: omogoča spremljanje učinkovitosti v primerjavi s cilji.
 • Možnost primerjave različnih obdobij: omogoča analizo trendov na mesečni, kvartalni in letni ravni.
 • Deljenje poročil znotraj organizacije: večja transparentnost in boljše sodelovanje.
 • Hitra implementacija: minimalni časovni vložek za uvedbo in začetek uporabe.
 • Enotno poročilo: zagotavlja konsistentno in celovito predstavitev podatkov.

Tradicionalno odločanje vs. odločanje na podlagi podatkov

Razumevanje prednosti in slabosti različnih pristopov k odločanju, je ključno za poslovne uporabnike, ki želijo izboljšati svojo odločevalsko učinkovitost in konkurenčnost.

Tradicionalno odločanje

Prednosti:

1. Intuicija in izkušnje: hitrost odločanja v znanih situacijah.

2. Človeški dejavnik: upošteva družbene vidike, ki jih podatki sami po sebi spregledajo.

3. Prilagodljivost: omogoča kreativne pristope pri odločanju, kjer podatki morda niso na voljo ali niso relevantni.

Slabosti:

1. Subjektivnost: nezanesljivost in nekonsistentnost odločitev.

2. Omejena perspektiva: pomanjkanje celovite slike.

3. Težave pri obvladovanju kompleksnosti: slabše delovanje v kompleksnih situacijah.

Odločanje na podlagi podatkov

Prednosti:

1. Objektivnost: zmanjšuje pristranskost in subjektivnost.

2. Natančnost: omogoča bolj natančne odločitve.

3. Prediktivna moč: pomaga predvideti trende in izide.

Prednosti kombinacije tradicionalnega odločanja in odločanja na podlagi podatkov

 • Celovitost: kombinacija človeške intuicije in izkušenj s podatkovno podprtimi analizami omogoča bolj uravnotežene odločitve.
 • Prilagodljivost: podjetja lahko uporabijo kreativne pristope pri odločanju, ki združujejo kvantitativne in kvalitativne vidike.
 • Inovativnost: spodbuja inovativne rešitve z združevanjem analitičnega razmišljanja z ustvarjalnim pristopom.

V kombinaciji tradicionalnega odločanja in odločanja na podlagi podatkov podjetja izkoristijo najboljše iz obeh svetov: človeško intuicijo in izkušnje ter objektivne, podatkovno podprte analize. To omogoča boljše odločitve, ki temeljijo na celovitem razumevanju poslovnih situacij in trendov.

V Skupini stroka.si se ob koncu implementacije v sklopu izobraževanja zaposlenih o orodju Lotus BI potrudimo do mere, kjer znajo uporabniki uporabiti kombinacijo intuicije, znanja, izkušenj in hkrati moči podatkov, kar daje dodano vrednost ter pravi strateški pomen vsem podanim poročilom.

Moč vizualizacije in analize

Rešitev Lotus BI omogoča hitre in celovite pregledne nad prodajo, nabavo, terjatvami in obveznostmi ter finančnimi poročili. S poudarkom na vizualno privlačni predstavitvi podatkov, omogoča hitro in učinkovito odločanje.

 1. Prodaja: vsak segment poročila ponuja vpogled v različne vidike vaše prodaje. Z močjo izračunov in vizualizacij lahko sprejmete nadzor nad svojo prodajo in jo dvignete na višji nivo. Prikazuje mesečni in letni RVC, znesek prodaje mesečno in letno ter primerjavo letošnjega in lanskega prometa.
 2. Nabava: vpogled za razumevanje in upravljanje nabavnih procesov, ki vodi do boljših odločitev, od optimizacije dobaviteljev do nadzora stroškov. Omogoča vpogled mesečne in letne nabave, nabave po identih ter subjektih.
 3. Odprte terjatve in obveznosti: poročilo ponuja vpogled v stanje terjatev in obveznosti podjetja, kar omogoča analizo likvidnosti, finančnega zdravja ter sprejemanje strateških odločitev za optimizacijo denarnih tokov.
 4. Finančno poročilo: ponuja celovit pregled finančnega stanja podjetja, ki vključuje pregled nad odhodki in prihodki, podrobno analizo stroškov ter dobičkonosnostjo.

​Vaš partner pri učinkovitem odločanju

Lotus BI ni zgolj orodje, ampak partner, ki podpira vaše odločanje s podatkovno podprtimi vpogledi v poslovanje. S kombinacijo tradicionalnega pristopa in odločanja na podlagi podatkov, Lotus BI omogoča vašemu podjetju, da izboljša učinkovitost, zmanjša tveganja in poveča konkurenčnost v dinamičnem poslovnem okolju.

Z Lotus BI lahko vaše podjetje zacveti na trdnih temeljih podatkov.

Tukaj smo za vas

Zaupajte nam svoj e-mail naslov in z veseljem vas bomo obveščali o trendih in novostih s področjih sodobnih informacijskih tehnologij.


Skupini stroka.si, podjetju Stroka produkt d.o.o., izrecno dovoljujem obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za obveščanje o novicah, povezanih z aktualnim dogajanjem, dogodkih in ostalih pomembnih dosežkih Skupine stroka.si. Prav tako se strinjam s politiko varstva osebnih podatkov.