Posluh za solidarnost in pomoč lokalni skupnosti v Radljah ob Dravi

Posluh za solidarnost in pomoč lokalni skupnosti v Radljah ob Dravi

(Radlje ob Dravi, 20. 12. 2022) Ob Mednarodnem dnevu solidarnosti je Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi (JZ ŠKTM Radlje ob Dravi) uradno prevzel vozilo, ki bo v prihodnje služilo razvozu hrane v okviru projekta »Donirana hrana« katerega namen je zbrati neoporečno hrano in jo brezplačno razdeliti tistim, ki jo potrebujejo. Vozilo so kupili s pomočjo prejetih finančnih sredstev donatorjev. Ob tej priložnosti so poleg predstavnikov JZ ŠKTM Radlje ob Dravi na dogodku sodelovali še predstavniki Hmeljarstva Čas, Skupine stroka.si, Summit motors Ljubljana d.o.o. in Lions kluba.

Solidarnost je eden od načinov boja proti globalno razraščajoči se revščini ter zavzemanju za družbeni napredek. Teži k bolj pravični družbeni ureditvi, razrešitvi socialnih vprašanj in je podpora zapostavljenim in prezrtim skupinam v hitri moderni družbi. Eden od mehanizmov, ki deluje po načelu solidarnosti je tudi razdeljevanje viškov hrane, pri katerem sodeluje vse več lokalnih skupnosti v Sloveniji.

Gregor Likar, direktor JZ ŠKTM Radlje ob Dravi: »Količina zbrane in razdeljene hrane se letno povečuje. V letu 2021 je bilo v sklopu projekta v Radljah razdeljenih 15.377,79 kg in 74.053 kosov donirane hrane, v večini sadja in zelenjave ter kruha in drugih pekovskih izdelkov. To količino hrane smo letos presegli že meseca novembra. V projektu je trenutno aktivnih 92 upravičencev. Hrano vsaj en krat tedensko prejema okoli 70 upravičencev, namenjena je preko140 članom gospodinjstev.«

Precejšno logistično težavo je predstavljal sam prevoz donirane hrane, saj za to na Javnem Zavodu ŠKTM Radlje ob Dravi niso imeli primernega vozila. S pomočjo prejetih finančnih sredstev donatorjev so si kupili novo vozilo, s katerim bodo lahko hitreje in bolj varčno ter hkrati z manjšo obremenitvijo zaposlenih, prevažali donirano hrano.

Jože Čas, lastnik Hmeljarstva Čas, ki je projekt donatorsko podprlo: »Veseli me, da smo donatorji skupaj s pobudnikom JZ ŠKTM Radlje uspeli zagotoviti sredstva za nakup vozila, ki je nujno potrebno za kakovostno izvajanje projekta donirane hrane in ostale dejavnosti, ki jih na socialnem področju izvaja JZ ŠKTM.«

»V Skupini stroka.si se zavedamo pomembnosti medsebojne solidarnosti. Znotraj podjetja deluje posebna služba, ki jo imenujemo Social Care Center in se strateško in celovito ukvarja z družbeno odgovornostjo. Vse leto zbiramo pobude in pristopamo k projektom, ki pomagajo k zmanjšanju neravnovesja in socialnih razlik ali podprejo določen športni ali kulturni potencial. Z največjim veseljem sodelujemo pri projektih, ki imajo težo in močan vpliv na lokalno okolje. S ponosom smo se vključili v nakup avtomobila za razvoz donirane hrane v Radljah ob Dravi, saj verjamemo, da bomo s tem lahko pomagali marsikateri pomoči potrebni družini oziroma družini v stiski,« dodaja Sandi Markon, lastnik in izvršni direktor Skupine stroka.si.

Projekt razdeljevanja Donirane hrane se je v Radljah ob Dravi pričel izvajati leta 2020. Vodi ga zveza Lions klubov Slovenije, v Radljah pa kot nosilec projekta deluje Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi, ki projekt izvaja s pomočjo soorganizatorja Rdečega križa Slovenije, Območno združenje Radlje ob Dravi. Namen projekta Donirana hrana je zbrati neoporečno hrano in jo brezplačno predati tistim, ki jo potrebujejo. Projekt ima poleg osnovnega cilja, pomagati posameznikom pri njihovem prehranjevanju, še veliko drugih pozitivnih učinkov. Zmanjšuje se količina zavržene hrane, povezuje prostovoljce in različne humanitarne organizacije, koristi donatorjem pri njihovih marketinških aktivnostih, ozavešča lokalne skupnosti in jih aktivira ter pozitivno vpliva na odnos do hrane.

Zdenko Podlesnik, (Lions Clubs) pooblaščenec za projekt Donirana hrana: »Projekt donirane hrane po Sloveniji poteka že 10 leto. Ocenjujem, da bo pomoč v obliki avtomobila zelo dobrodošla pri delovanju v Radljah. Upam, da se uspe pridobiti kakšna podobna donacija še v katerem drugem koroškem kraju. Če navedem še nekaj statističnih podatkov: projekt se izvaja v 30 krajih z okolico po Sloveniji, v projekt je vključenih 5 največjih trgovcev s hrano v Sloveniji kar predstavlja 121 trgovin, na letnem nivoju pa presežemo 1000 ton donirane hrane.«

Projekt teče tako, da zaposleni Javnega zavoda ŠKTM Radlje ob Dravi vsak dan v trgovinah (Hofer in Lidl) prevzemajo hrano, ki je pripravljena za ta namen. V prostorih MKC-ja prostovoljci Rdečega križa hrano prevzamejo in razdelijo upravičencem.

Tomaž Oblak, direktor prodaje in marketinga pri Summit motors Ljubljana: »Družba Summit motors Ljubljana se po svojih najboljših močeh ves čas trudi vračati okolju tudi s podporo projektov, ki premagujejo vsakdanjo človeško stisko in ki v skupnosti skrbijo za medsebojno povezanost posameznikov. Veseli nas, da smo lahko del združene zgodbe, ki postavlja dostojanstvo človeka na prvo mesto.«

Tukaj smo za vas

Zaupajte nam svoj e-mail naslov in z veseljem vas bomo obveščali o trendih in novostih s področjih sodobnih informacijskih tehnologij.


Skupini stroka.si, podjetju Stroka produkt d.o.o., izrecno dovoljujem obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za obveščanje o novicah, povezanih z aktualnim dogajanjem, dogodkih in ostalih pomembnih dosežkih Skupine stroka.si. Prav tako se strinjam s politiko varstva osebnih podatkov.