Pristopi k digitalni transformaciji v proizvodnih podjetjih

Pristopi k digitalni transformaciji v proizvodnih podjetjih

Tematika, o kateri se zadnja leta veliko govori, je zagotovo industrija 4.0, digitalizacija ter povezovanje proizvodnih procesov in pripadajočih podatkov na skupno mesto. Podatki postajajo tako imenovana »nova surova nafta«.

Dejstvo, ki ga ne smemo spregledati, je, da je pogosto potrebno prilagoditi določene segmente proizvodnje na način, da je omogočen nemoten pretok podatkov in njihova dolgoročna hramba. Gre za precej kompleksno tematiko, ki povezuje več področij, oddelkov in znanj znotraj posameznega podjetja. To zahteva pripravljenost ljudi na spremembe in vpeljavo t.i. digitalne kulture, kar pomeni, da se vsi v podjetju – ne glede na svojo vlogo – zavedajo vpliva, ki ga ima digitalizacija procesov.

Digitalni dvojček kot ključen del v procesu digitalne transformacije

Koncept, ki se tekom digitalizacije pogosto pojavlja, je digitalni dvojček (digital twin), ki združuje interdisciplinarno znanje z več področij. Za uspešno vzpostavitev namreč potrebujemo znanje strojništva, elektrotehnike, ekonomije in naprednih vej računalništva, kot sta na primer obdelava velikih količin podatkov in strojno učenje.

V osnovi gre za virtualno predstavitev osnovnega sredstva, produkta, procesa ali storitve. To omogoča opremljanje naprav s senzorji v okviru interneta stvari (IoT – Internet of things) in pošiljanje podatkov na skupno mesto – naj si bo to v oblak oziroma v lokalno strežniško infrastrukturo v podjetju. Takšna predstavitev nam omogoča monitoring, analiziranje in simuliranje podatkov, kar pa ima najrazličnejše uporabne lastnosti (npr. preprečitev zastojev in optimizacijo določenih procesov).

S spremembo poslovnega procesa v podjetjih prav tako osvojimo napredne tehnike in pristope, ki jih je mogoče uporabiti pri optimizaciji dela s strankami in partnerji. Rezultat investicije v digitalno transformacijo je lahko tudi kreiranje povsem novega poslovnega modela, po zaslugi katerega lahko podjetje na trgu ponudi izboljšane izdelke in storitve.

 

Izkoristite potencial podatkov iz vaše proizvodnje »

 

Pomembnost vpeljave digitalne kulture v organizacijo

V precej slovenskih podjetjih se vodenje nekaterih odsekov v proizvodnji še vedno izvaja na papirju. Posledice so šumi v podatkih in slaba strukturiranost podatkov, ki so neprimerni za naknadno obdelavo. Odprava takšnih procesov najprej zahteva vpeljavo digitalne kulture med zaposlene in zavedanje, da se bodo potek dela in procesi spremenili.

Nižji stroški in večja produktivnost

Cilj digitalne transformacije in digitalnega dvojčka kot osrednjega pojma je znižanje stroškov proizvodnje, kar lahko dosežemo s ponavljajočim monitoringom osnovnih sredstev, procesov in produktov. Na takšen način je izboljšana tudi obdelava podatkov, saj so slednji primerno strukturirani in pripravljeni na izvedbo kompleksnejših akcij, kot je denimo predikcija na podlagi že obstoječih podatkov.

Digitalna preobrazba za boljšo prihodnost

V kolikor bodo podjetja želela biti v koraku s časom in konkurenco, bo delo na vpeljavi strategije digitalnih dvojčkov v procesu digitalne transformacije neizogibno.

Večina podjetij začne svojo pot k strategiji digitalnega dvojčka z opremljanjem proizvodnje in strojev s senzorji. To jim omogoča kasnejše zbiranje podatkov in njihovo vizualizacijo. Na tej točki gre samo za monitoring podatkov brez detajlnega vpogleda in ekspertno znanje o podatkih. Prične se tudi z digitalizacijo posameznih procesov, npr. vzdrževanja.

V nadaljevanju glede na potrebe gradimo zgodbo digitalne transformacije in vpeljevanja naprednih konceptov računalništva, kot so:

  • povezovanje večih procesov in strojev v proizvodnji,
  • vpeljava tehnologije mešane resničnosti (npr. Microsoft Hololens) za boljši vpogled na terenu,
  • detajlni vpogled v podatke in učenje na podlagi podatkov,
  • uvedba konceptov umetne inteligence za izvedbo prediktivnega vzdrževanja in napovedovanja vrednosti v proizvodnji,
  • koncepti zbiranja velikih količin podatkov (t.i. big data, kjer so lahko v veliko pomoč storitve v oblačni storitvi Azure).

Izbor prave poti v sodelovanju z naročnikom

Že leta 2015 smo si v Skupini stroka.si začrtali strategijo, usmerjeno proti cilju postati vodilni partner na področju digitalne transformacije. Z delom na projektih, ki so bili povezani z blockchain tehnologijo, storitvami Azure, strojnim učenjem, umetno inteligenco in nenazadnje mešano resničnostjo, smo pridobili osnovo in se dve leti kasneje skupaj s partnerjem MAROVT prijavili na razpis za Evropska sredstva. Prijavljeno rešitev IQTPM smo razvijali dve leti in suvereno vstopili na področje digitalne transformacije, z rešitvami in znanjem na področju proizvodnje.

Partnerstvo s tehnološkim velikanom PTC nas je pripeljalo do točke, ko smo lahko povsem kompetenten sogovornik, ko pride do razumevanja izzivov naročnika in izbora primernega sistema.

V osnovi se same implementacije lotevamo na dva načina:

  • Implementacija popolnoma namenske rešitve, ki je posebej prilagojena potrebam in željam naročnika. Tega pristopa smo se poslužili pri projektu digitalne transformacije v podjetju TAB. Več o tem lahko preberete v študiji primera, ki jo najdete TUKAJ
  • Uporaba preverjene IIoT platforme PTC Thingworx, zgrajene na podlagi izkušenj proizvodnih podjetij v različnih panogah. Generična rešitev omogoča hitro implementacijo in že vključuje osnovne funkcionalnosti (npr. upravljanje naprav, povezovanje v oblak, pogled za analitiko …). Podrobneje bo predstavljena na predavanju strokovnjaka iz podjetja PTC na konferenci NT Remote v sredo, 25. novembra 2020 ob 15.40 uri

 

Zaupajte nam svoj izziv na področju digitalne transformacije »

 

Tukaj smo za vas

Zaupajte nam svoj e-mail naslov in z veseljem vas bomo obveščali o trendih in novostih s področjih sodobnih informacijskih tehnologij.


Skupini stroka.si, podjetju Stroka produkt d.o.o., izrecno dovoljujem obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za obveščanje o novicah, povezanih z aktualnim dogajanjem, dogodkih in ostalih pomembnih dosežkih Skupine stroka.si. Prav tako se strinjam s politiko varstva osebnih podatkov.