Uspešno na javnih razpisih

Uspešno na javnih razpisih

Image

 

 

 

Uspešno na javnem razpisu "Spodbude za raziskovalno razvojne projekte" 

V okviru javnega razpisa "Spodbude za raziskovalno razvojne projekte" smo, kot konzorcijski partner, pristopili k razvojno raziskovalnem projektu (RRI), ki se, glede na razpis, uvršča v prednostno področje Tovarne prihodnosti, bolj natančno v sklop Inteligentnih sistemov vodenja

Z veseljem sporočamo, da smo bili, kot konzorcijski partner, skupaj s podjetjem Marovt (www.marovt.si), uspešni na razpisu "Spodbude za raziskovalno razvojne projekte". Projekt smo glede na vsebino in cilj poimenovali IQTPM40. Kot že ima pove gre za Total Productive Maintenance, se pravi za celovito produktivno vzdrževanje

Image

 

Slovenska strategija pametne specializacije navaja, da želimo z razvojem tovrstnih izdelkov in storitev modernizirati ter digitalizirati proizvodne procese ter upravljanje celotnega proizvodnega cikla. 


Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja RRI projektov podjetij ali konzorcijev podjetij, katerih projektni cilj mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.  

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije (»S4«), zaradi:  
  • pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij), 
  • skrajšanja časa od ideje do trga, 
  • krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,
  • povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije. 

 Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij« s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih, raziskovalno razvojnih projektov (v nadaljevanju: »RRI projekti«) podjetij ali konzorcijev podjetij, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij. 

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si. Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«. 

 

Uspešno na razpisu za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 - 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18« 

 

Z veseljem sporočamo, da je bilo podjetje Stroka d.o.o., ki je del Skupine stroka.si, izbrano na javnem razpisu za: SPODBUJANJE PROCESNIH IZBOLJŠAV PODJETIJ V LETU 2017 in 2018 »PRIZ 17-18«  


Namen javnega razpisa je izboljšati konkurenčnost podjetij preko procesnih izboljšav (kot npr. prenova poslovnih procesov, vitko poslovanje, vitki poslovni procesi, učinkovito upravljanje poslovnih procesov, business process management, dizajn management … ) in tudi zato, da se spodbuja prehod v (S)Industrijo 4.0. 

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«. 

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.

 

 

Tukaj smo za vas

Zaupajte nam svoj e-mail naslov in z veseljem vas bomo obveščali o trendih in novostih s področjih sodobnih informacijskih tehnologij.


Skupini stroka.si, podjetju Stroka produkt d.o.o., izrecno dovoljujem obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za obveščanje o novicah, povezanih z aktualnim dogajanjem, dogodkih in ostalih pomembnih dosežkih Skupine stroka.si. Prav tako se strinjam s politiko varstva osebnih podatkov.