Študenti mariborske fizike in matematike rešujejo raziskovalne probleme v visokotehnološkem podjetju

Študenti mariborske fizike in matematike rešujejo raziskovalne probleme v visokotehnološkem podjetju

Znanje in izkušnje. Rezultat? Konvergenca! Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru (FNM UM) ter Skupina stroka.si. Sinergija, stkana leta 2019 s pogodbo o sodelovanju, v letu 2023 dobiva nove pospeške.

Že konec novembra 2022 je Skupina stroka.si v svojih prostorih študentom FNM UM ponudila vpogled v poslovanje in delovanje podjetja, procese in naloge posameznih oddelkov ter tehnološke dosežke, ki jih uporabljamo vsak dan za še učinkovitejše delo.

Strokovnjaki oddelka za raziskave in razvoj so jim predstavili demo center digitalne transformacije in konkretne rešitve za digitalizacijo proizvodnih podjetij ter uporabnost tehnologij svetovno priznanih ponudnikov: Microsoft, InfluxData, HPE, PTC.

V letu 2023 gremo še korak dlje.

Čas je za pospešek konvergence.

Fizika v raziskavah in gospodarstvu

Z low-code/no-code platformami, digitalno transformacijo in področjem analitike (Power BI) bomo skupaj spoznavali, kako lahko študenti fizike in matematike svoje znanje uspešno uporabijo za reševanje problemov z uporabo naprednih orodij.

»Z razvojem tehnološko naprednih orodij, kot je t.i. low-code/no-code, ki ima krajši čas obdelave, zmanjša vrednost napak in nudi večjo dostopnost, fizikom in matematikom ni potrebno poglobljeno osvojiti znanja programiranja,« košček vsebinskega sodelovanja predstavi lastnik in direktor Skupine stroka.si Sandi Markon.

Znanja, ki kar kličejo h gospodarstvu

»Študentje fizike in matematike imajo odlično teoretično znanje in poznajo sistemsko dinamiko povezljivosti sistemov v zvezi z okoljem ter naravnimi in družbenimi procesi. Vse to odlično dopolnjujejo z znanjem matematike, kar omogoča, da so orodja digitalne transformacije (Internet stvari (IoT), umetna inteligenca (AI), veriženje blokov (BlockChain), razširjena resničnost (XR)) idealna za analiziranje in implementiranje teh znanj v praktično uporabo. Z navedenimi orodji in tehnologijami je lahko poklic fizika izjemno uporaben v gospodarstvu še posebej v razvojnih oddelkih podjetij,« pravi red. prof. dr. Robert Repnik, prodekan FNM UM za sodelovanje z gospodarstvom, mednarodne odnose in pedagoške študijske programe, s katerim smo na skupni delavnici v začetku februarja 2023 dogovorili konkretne aktivnosti.

Dr. Repnik izpostavlja, da študijski programi FNM sicer že danes vključujejo kar nekaj študijskih predmetov, ki študentkam in študentom omogočajo pridobitev praktičnih znanj. Ti kar kličejo po še aktivnejšem sodelovanju z gospodarstvom. »Že v okviru predmetov Uporabna fizika, Fizikalne aplikacije, Praktično usposabljanje 1 in 2 in drugih študentje rešujejo konkretne raziskovalne in razvojne probleme ter na ta način nadgrajujejo svoje teoretično znanje.« Obenem se ob zaključku študija študentu lahko dodeli somentor iz gospodarstva, ki ga usmerja pri reševanju aktualnega raziskovalnega problema v zaključnem delu.

V aprilu 2023 sledi novost, odprtje kreativne delavnice na lokaciji fakultete, ki bo študentom omogočala delo na razvojnih projektih in dodatno praktično usposabljanje, v sodelovanju z mentorji iz fakultete in gospodarstva.

Čas je torej za konvergenco znanj in tehnologij.

Aktivno, modro, napredno 2023

Že v prvi polovici leta bomo skupaj organizirali dan odprtih vrat na lokaciji Skupine stroka.si, obenem pa so že danes v usklajevanju predlogi dodatnih globalno aktualnih vsebin.

V načrtovanem predavanju bo predstavljen prodorni ekonomski koncept modra ekonomija (t.i. blue economy). Koncept, ki ponuja odgovor za drugačno, do planeta in podjetništva odgovornejšo prihodnost. Modra ekonomija namreč v izhodišču po našem mnenju rešuje tisto, česar zelenemu gospodarstvu ni uspelo rešiti in jo vse bolj implementiramo tudi v Skupini stroka.si. Razlogi za sodelovanje med fakulteto in Skupino stroka.si se samo nadgrajujejo, saj koncept modre ekonomije združuje praktično vsa področja, ki jih tudi sicer razvija Fakulteta za naravoslovje in matematiko Univerze v Mariboru.

Hkrati bo Skupina stroka.si s predstavitvijo sodobnih tehnologij aktivno pristopila k dogodku Študent za en dan, ki bo 2. 3. 2023 na FNM UM in svoje zaposlene že danes vključila v mentorski program praktičnega usposabljanja. Vse navedeno počnemo skupaj: za čim bolj konkretno prihodnost študentov, koristno sodelovanje med fakulteto in gospodarstvom ter odgovorno do družbe in naše skupne prihodnosti. Ali kot povzame dr. Repnik: »Celoten spekter teoretičnih znanj in izkušenj, ki jih študentje pridobijo tekom študija ter izkušnje na konkretnih razvojnih problemih in povezave v gospodarstvu, jim zagotavlja uspešnost na trgu dela in kariero, gospodarstvu pa kvalitetno kadrovsko načrtovanje in konkurenčen razvoj.«

Če kaj, lahko združimo teoretične in praktične izkušnje. Zdaj.

 

Tukaj smo za vas

Zaupajte nam svoj e-mail naslov in z veseljem vas bomo obveščali o trendih in novostih s področjih sodobnih informacijskih tehnologij.


Skupini stroka.si, podjetju Stroka produkt d.o.o., izrecno dovoljujem obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za obveščanje o novicah, povezanih z aktualnim dogajanjem, dogodkih in ostalih pomembnih dosežkih Skupine stroka.si. Prav tako se strinjam s politiko varstva osebnih podatkov.