Kako rešiti problematiko IoT podatkov? Z uporabo rešitev InfluxData za vzpostavitev učinkovite in dolgoročne hrambe podatkov

Kako rešiti problematiko IoT podatkov? Z uporabo rešitev InfluxData za vzpostavitev učinkovite in dolgoročne hrambe podatkov

Omreženje raznovrstnih naprav in ponavljajoče zajemanje podatkov predstavljata določene izzive na področju hrambe podatkov in učinkovite ter realno-časovne obdelave podatkov. V Skupini stroka.si se s problematiko srečujemo že od leta 2015, ko smo pričeli bolj aktivno spremljati področje interneta stvari (IoT – Internet of things). Ta združuje precej kompleksne tehnologije in znanja – od zajema podatkov iz strojnega dela rešitve do njihovega procesiranja, dolgoročnega shranjevanja in kasnejše vizualizacije podatkov v različnih aplikacijah in odjemalcih.

Na temelju našega partnerstva z Microsoftom smo hitro uvideli prednost zasnove hibridne hrambe in obdelave podatkov. Del infrastrukture, ki skrbi za procesiranje in tok podatkov skozi platformo in njihovo hranjenje, smo tako postavili v Microsoftovem oblaku Azure.

Glede na stopnjo digitalizacije v Sloveniji in strukturo naših strank – tem v veliko primerih pričnemo pomagati s pripravo digitalne strategije in šele nato implementacijo prototipnih projektov, ki vodijo do končne produkcijske rešitve – se je sčasoma namreč pokazalo, da uporabljamo določene servise, ki so glede na ceno začetne vzpostavitve v oblaku predimenzionirani in zato neprimerni za tovrstne projekte.

Partnerstvo s podjetjem InfluxData

Pravo vrednost za nas in naše stranke smo našli v podjetju InfluxData in kot prvi v tem delu Evrope sklenili partnerstvo na področju prodaje in svetovanja za produkt InfluxDB. To nam omogoča dostop do njihovih ekspertov in pridobivanje najnovejših znanj na tem področju.

Gre za namensko podatkovno bazo za shranjevanje in analizo časovno označenih podatkov. Dandanes izvajamo monitoring najrazličnejših naprav: od strojev, avtov in hladilnikov do pametnih ur. Vse skupaj je povezano v t.i. internet stvari (IoT). Gre za posebno strukturo t.i. časovno označenih podatkov, ki se zajemajo na določen časovni interval. Tradicionalne relacijske baze (npr. SQL – Structured query language) se pri zapisovanju, shranjevanju in kasnejši obdelavi tovrstnih podatkov ne obnesejo najbolje.

Prav tako imajo z obdelavo tovrstnih podatkov težave tudi NoSQL podatkovne baze (npr. Azure CosmosDb), ki so sicer sposobne zelo hitro poiskati določen zapis v bazi, pri poizvedbah in izvedbi analitike pa nimajo ustreznih agregacijskih metod za časovne vrste, kar upočasni pridobivanje in preračunavanje vrednosti.

V ta namen je za tovrstne podatke pri zasnovi vizije in vpeljavo tehnologij v določeno podjetje smiselno izbrati namensko time-series podatkovno bazo, kot je InfluxDb. Na ta način vse naše odčitke in metrike shranjujemo na skupno mesto. Prav tako je prepustnost podatkovne baze takšna, da lahko preprosto zapišemo več tisoč točk na sekundo.

Različice rešitve InfluxDB: prednosti posamezne vzpostavitve

Pri zasnovi IT sistemov se pogosto srečujemo z odločitvijo, ali izbrati gostovanje v oblaku ali pa se poslužiti lokalne strežniške infrastrukture. Ne glede na odločitev imamo za vzpostavitev Influx na voljo obe možnosti.

Oblak - Influx Cloud: plačevanje po dejanski porabi

Influx Cloud je postavitev podatkovne baze v enem izmed ponudnikov oblačnih storitev (npr. Azure). Gre za koncept - podatkovna baza kot storitev (DBaaS – Database As a Service). Kar pomeni, da se znebimo upravljanja strežniške infrastrukture (posodobitev sistema, skaliranja virov … ), strošek oblačne vzpostavitve pa plačujemo po dejanski porabi.

Lokalna strežniška infrastruktura: Influx OSS in Influx Enterprise

V primeru lokalne strežniške infrastrukture sta na voljo Influx OSS (odprtokodna različica) in Influx Enterprise. Za vpeljavo tehnologije v poslovno okolje v sklopu dolgoročne vizije je smiselno premisliti o nakupu licence za Influx Enterprise, saj omogoča vzpostavitev v obliki clusterja in s tem večjo hitrost, skalabilnost in izboljšanje varnosti. Gre za že uveljavljeno tehnologijo, ki se je na projektih dokazovala v zadnjih desetih letih – vse od izdaje prve različice leta 2013. To potrjujejo tudi mnenja in povratne informacije uporabnikov, saj se je rešitev InfluxDB po analizi G2 v letu 2022 v kvadrantu pozicionirala kot vodilna (slika 1).

Slika 1 – Pozicioniranje InfluxDb v kvadrantu portala G2

Rešitev InfluxDB, osrednja točka platforme strokaDT pri izvedbi projektov digitalne transformacije

Podatkovno skladišče Influx je osrednja točka strokaDT platforme in predstavlja skupek med seboj povezanih tehnologij, ki jih dobro obvladujemo in povezujemo za izvedbo digitalne transformacije v proizvodnih podjetjih (slika 2).

Slika 2: strokaDT - platforma za vzpostavitev rešitev digitalne transformacije

Navajamo še nekaj referenčnih projektov, ki so zgrajeni na strokaDT platformi in v praksi koristijo prednosti rešitev InfluxData:

TAB BMS CLOUD: Monitoring Li-ionskih in svinčenih baterij za naročnika TAB d.d., kjer je rešitev Influx Cloud tesno sklopljena z vsemi ostalimi servisi v oblaku Azure, ki skrbijo za nemoten tok podatkov skozi platformo. Končna vizualizacija je implementirana skozi namensko spletno aplikacijo. Z razvojem zadnjih dveh let smo prišli do točke, ko bomo v sistemu imeli več kot 800 Li-ionskih in svinčenih baterij, ki bodo podatke pošiljale iz različnih delov sveta.

Pixlprint: Zbiranje podatkov iz različnih tiskarskih strojev in okoljskih senzorjev za našega naročnika s področja digitalnega tiska.

Greenhub: Platforma za energetsko upravljanje stavb, kjer iz različnih senzorjev zbiramo okoljske podatke in podatke o porabi energije v določeni stavbi. Sistem je v tem primeru s pomočjo orodja InfluxData Telegraf povezan tudi s krmilnikom, ki podatke izmenjava po protokolu Modbus.

 

 

Tukaj smo za vas

Zaupajte nam svoj e-mail naslov in z veseljem vas bomo obveščali o trendih in novostih s področjih sodobnih informacijskih tehnologij.


Skupini stroka.si, podjetju Stroka produkt d.o.o., izrecno dovoljujem obdelavo zgoraj navedenih osebnih podatkov za obveščanje o novicah, povezanih z aktualnim dogajanjem, dogodkih in ostalih pomembnih dosežkih Skupine stroka.si. Prav tako se strinjam s politiko varstva osebnih podatkov.